Bibler som del af udsendte soldaters udrustning

Forsøg på at samle penge til Bogen til bl.a. danskere i Golfen Nu kan Bibelen snart blive en fast del af den udrustning danske soldater får med sig, når de bliver udstationeret.

– Mange vil åbne Bibelen, når de er alene, mener Preben Andersen.

Initiativet kommer fra Forlaget Scandinavia i København, som selv vil betale en del af omkostningerne. Og Forsvarskommandoen har sagt ja tak til at modtage Biblerne gratis.
– Jeg er sikker på, at mange udsendte soldater vil åbne Bibelen, når det brænder på, og når de ligger alene. Det er muligt at finde Gud sådan et sted, siger Preben Andersen fra Scandinavias danske afdeling.
Der er tale om Bogen – Bibelen på hverdagsdansk, som gengiver bibelteksten i et mere mundret og moderne dansk. Forlaget Scandinavia udgav Bogen første gang i 1992.

1375 er udsendt

Forsvarskommandoen vil i første omgang modtage et års forbrug, det vil sige ca. 2.000 Bibler. Det vil koste 336.000 kr., og af det beløb vil Scandinavia selv betale 100.000 kr.
Der er 1375 danske soldater udsendt på globalt plan, heraf ca. 200 i forbindelse med krigen i Irak, oplyser Forsvarskommandoen.
Bibler i stedet for ugeblade
Preben Andersen fik selv idéen til at give Bibler til soldaterne. Han havde set et TV-indslag og siger:
– Det fremgik, at soldaterne nærmest kun fik brugte ugeblade, og så kom idéen om også at give dem Bibelen.
Projektet har ikke noget at gøre med den igangværende Irak-krig, da han allerede fik idéen for tre måneder siden. Forlaget er ikke interesseret i at tjene penge på krigen, men vil bare give soldaterne mulighed for at læse Guds ord i en Bibel, siger han.

Forsvaret er positivt

Forsvarskommandoen er positiv overfor idéen om at give danske soldater en Bibel med, når de skal udsendes.
– Det er et udmærket tilbud til den enkelte soldat, siger Henrik Gram Pedersen, som er kaptajn og presseofficer ved Forsvarskommandoen.
DANILOG (Det Danske Internationale Logistik Center) vil tage sig af distribueringen. DANILOG støtter blandt andet internationale militære operationer med uddannelse, logistik og udsendelse.
Ifølge Forsvarskommandoen vil soldater, som bliver sendt af sted i fremtiden, få Bibelen med, hvis det lykkes at rejse de nødvendige økonomiske midler.
Scandinavia er lige nu i gang med at finde fonde, der er villige til at støtte projektet.