Offervilje?

I Kronikken uge 11 sås to modstridende holdninger til islam. Charlotte Strandgaard og Torben Juhl Christensen mente, at vi kristne skal lære af mus-limernes offervilje som selv-mordsbombere, og Niels Erik Søndergård afslørede den (falske) profet Mohammeds hovedinteresser: sex og vold.
Medierne har på det seneste skabt en pro-palæstinensisk stemning, som Charlotte og Torben fremdeles synes at have tilsluttet sig. Dog er det dokumenterbart, at selvmordsbombernes offervilje også skal ses på baggrund af et udsagn i Koranen om, at den, der lider martyrdøden, vil få tildelt 40 jomfruer i Paradis. Foruden at martyrens familie modtager en klækkelig sum blodpenge. Medierne har nævnt et beløb på 10.000 dollars.
Charlotte og Torben må forstå, at misforstået humanisme er ubibelsk. Jøderne er nu engang Guds udvalgte og det er et historisk faktum, at siden 1947 har Israel udelukkende forsvaret sig mod angreb fra deres fjender, så også de kan se, at Jesus er Messias. Men meget blod skal udgydes først.
(Forkortet, red.)
Keld Tannenberg
Lyngbyvej 339B/st.15
2820 Gentofte