Forfatter vil forkorte Bibelen

Fem bøger er nok, mener forfatteren Per Olov Enquist, der sidste år udgav romanen Lewis rejse om pinselederen Lewi Pethrus.
Det er gennem en artikel i Svenska Dagbladet, at han på den måde har blandet sig i bibeldebatten. Han ønsker kun Jesu egne ord fra de fire evangelier plus det apokryfe Thomas-Evangelium (!) medtaget i sin Bibel. Efter hans mening er nemlig alt andet kun men-neskeværk.