Hold øje med „tegnene“

Meget tyder på, at krigen kan føre til en politisk omvæltning og demokratisering af hele Mellemøsten. Som et uforudset handlingsforløb kan der hermed blive åbnet mulighed for, at en del jøder, der bor skjult blandt folkeslagene, kommer tilbage til deres gamle hjemland. I Esajas 11, 11-16, omtales det, hvorledes Herren for anden gang vil „udrække sin hånd“ for at føre den rest af Hans folk, som endnu er tilbage i en række lande, kendt på gammmeltestamentlig tid. Blandt disse er Egypten, Etiopien, Hamat (Syrien), Elam (Iran) samt Sinear (Babylon/ Bagdad) og Assyrien, beliggende hvor det moderne Irak findes i dag. Tilbage i det 6.-7.årh. f.Kr. førte både Assyrien og Babylon, datidens nordlige supermagter, bl.a. voldsomme krige mod kongeriget Israel-Juda. Jødernes åndelige frafald blev årsagen til militært nederlag, og en del af befolkningen blev ført i eksil. Mens en del af jøderne kom tilbage fra Babylon efter 70 års fangenskab, vendte de ikke tilbage fra Assyrien. De boede nu spredt blandt folkeslagene. (1.Krønike. 5,26) Efter 2.000 år i eksil begyndte det jødiske folk at samles „fra jordens fire hjørner“ for at opbygge deres gamle hjemland, netop fra de lande, som er omtalt i Skriften. Efter Staten Israels oprettelse i 1948 fandt der en endnu større masseindvandring sted, bl.a.fra de omliggende muslimske lande. Skriftstedet i Esajas 11 påpeger, at hjemvenden fra Assyrien vil blive et specielt tegn („nes“=mirakel) for jøderne og et banner“ for folkeslagene. Det moderne Irak dækker som nævnt områderne, hvor Assyrien og Babylon lå. Det kan i denne forbindelse omtales, at Jewish Yearbook 2000/2001 nævner, at der endnu er et par hundrede jøder tilbage i Irak. Dog er det sandsynligt, at der lever et langt større antal skjult der. I Iran er der 20.000 og i Indien 5.600 jøder. Men andre kilder som f.eks.Jerusalem Post (1993) nævner, at der bl.a. skulle bo flere hundrede tusinde efterkommere af Manasse stamme i det nordlige Indien. Jødernes tilbagevenden fra deres gamle eksil i disse lande tilkendegiver en ny fase i Guds endetids-kalender.
Så hold øje med tegnene, omtalt i medierne! (forkortet)
Lilli Myss,
Vesterbrogade 2008,
1800 Frb. C