Skjerbæks Univers

Ole Skjerbæk Madsen mener, at der er brug for, at kristne går i dialog med de nyreligiøse, så man fokuserer på JesusStadig flere nyreligiøse danskere søger nu også efter Jesus.Ole Skjerbæk Madsen og hans medarbejdere i foreningen „I Mesterens Lys“ får stadig flere positive kontakter blandt seriøst søgende.
For nylig blev Ole Skjerbæk f.eks. inviteret til at undervise i tre timer på et kendt new age center på Arrenæs i Vestsjælland. Centeret ledes af teosoffen Asger Lorentsen, som har skrevet flere nyreligiøse bøger og er et stort navn i de kredse.

Nyt arbejde i
Nord-Vestsjælland

I Mesteren Lys er netop selv gået i gang med at holde møder i Frederiksværk, hvor medlemmer af Missionsforbundets kirke har taget initiativet.
– Denne menighed passer fint til miljøet, fordi den praktiserer en afdæmpet karismatisk form, mener Skjerbæk.
Hvor han og andre kristne tidligere anså den nyreligiøse bølge som en trussel, ser han den i stigende grad som en chance for kirken:
– I begyndelsen var new age miljøet et opgør med kristendommen og med de kirkelige autoriteter, som ikke længere kunne tilbyde den åndelige viden, man søgte.
Nu ønsker man i miljøet også at kende de kristne svar, og er begyndt at genopdage kirkens rige mystiske traditioner, fortæller Ole Skjerbæk.

Stor interesse

Vi mødte ham på én af hans foredragsturnéer rundt i landet, hvor han igen talte til en stor interesseret gruppe – bestående af såvel kristne, som nyreligiøst søgende danskere.
Mange kender præsten med den store hår- og skægpragt og korset om halsen. Han har bl.a. medvirket i TVs Åndernes Magt og været med til at uddrive onde ånder i Jesu navn.
– På et tidspunkt blev det alt for overvældende med alle de mennesker, som ønskede hjælp til uddrivelse af ånder og spøgelser. Derfor var vi nødt til at hælde indviet vand på små flasker og sende det til disse mennesker sammen med en vejledining i selv at bede sig fri for det onde. Og vi har vel sendt henved tusinde flasker ud, fortæller Ole Skjerbæk, der ikke kan se noget forkert i at gøre det, men sammenligner metoden med de salveklude, som Orla Lindskov sender ud til Udfordringens læsere:
– Vi har da også erfaring for, at det hjælper mange. Der var endda én, der skrev til os, at det virkede for meget, fordi en ven ikke længere ville komme i huset efter at der var blevet så renset for ånder…

20 år i dialog
med de nyreligiøse

Det er næsten 20 år siden Ole Skjerbæk Madsen som præst ved Bethlehemskirken i København begyndte at interessere sig for det nyreligiøse miljø. For otte år siden, i 1995 stiftede han „I Mesterens Lys“ og arbejder i dag fuldtids – dels for denne forening, dels for Areopagos (tidl. buddhistmissionen). Desuden er Lars Neve ansat i Århus 20 timer om ugen, og der er omkring 120 frivillige medarbedjere, som bl.a. medvirker ved alternative messer og som forbedere.
– På disse messer oplever vi ofte, at andre udstillere kommer til os. F.eks. var der en spiritist i Aalborg, som havde bragt en person i forbindelse med en afdøds ånd. Bagefter følte spiritisten, at denne ånd blev hængede ved ham, og at han ikke kunne slippe af med den igen. Nu ville han gerne have vores forbøn, og den fik han, så han blev fri.
– Men skal man ikke have en stærk tro for at kunne befinde sig i dette miljø? Risikerer man ikke som kristen at blande tingene sammen?
– Jeg tror på, at Helligånden vil være stærkere end andre ånder. Men man bliver da påvirket, og jeg har også selv ændret mig, når det gælder den måde, jeg formulerer mig på og den betoning, jeg giver de kristne sandheder.
New age har jo sine rødder i esoteriske tanker fra renæssancen, fra pietismen og naturmystikken, uden at folkene i miljøet gør sig det klart. Men mange af disse rødder er i virkeligheden kristne.
Derfor gælder det om at finde tilbage til rødderne – ikke blot for de nyreligiøse, men også for kirken, mener Ole Skjerbæk.
Han bruger selv gerne det nyreligiøse sprog. F.eks. ordet „energi“, som betyder virkning. Energierne er virkningen af Ånden eller ånderne.
– Det er Guds uskabte væren, siger han og citerer verset om „Livets Ånd, som gennemstrømmer hvert menneske“.
– Vi kan gentolke evangeliet, ligesom Johannes gør i prologen til Johannes evangeliet, hvor han gentolker Jesus som „det guddommelige Ord“ ind i sin tids sammenhæng.

Kristus er lyset

I sin dialog med de nyreligiøse fokuserer han meget på Kristus, Mesteren, som giver kraften og lyset.
I stedet for at fortælle healere, at de beskæftiger sig med noget, der er forkert og farligt, lægger han vægt på, at gaven til at helbrede kommer fra Gud.
– Jesus sagde jo til disciplene, at de ikke skulle hindre nogen, der helbredte i Jesu navn, selv om de ikke kendte dem. „For dem, der ikke er imod jer, er for jer.“
– Også lægernes gave til at helbrede er en Guds gave, selv om de ikke så ofte vil anerkende det, tilføjer han.
– Men anerkender healeren Guds kraft?
– Der er flere slags healere. Nogle er helt materialistiske og benægter, at Gud har noget med det at gøre. Dem føler jeg det vanskeligt at kommunikere med.
Men der er andre, som anerkender den åndelige dimension, og de er meget nemmere at tale med. Selv om de så er ude i det dæmoniske, er de nemmere at snakke med, for selv de onde ånder må jo anerkende, at Gud er til og har magt over dem.

Tarokkort kan bruges til at forkynde

Ole Skjerbæk går ikke af vejen for også at bruge de Tarok-kort, som bruges til spåning, i sin dialog med nyreligiøse:
– Det er ikke alle, der bruger kortene til at spå. Nogle bruger dem bare som terapi, ligesom psykologer kan bruge blækklatter. Kortene indeholder nogle symboler, som jeg også kan bruge i min forkyndelse overfor nyreligiøse.
Men trods al sin åbenhed holder Ole Skjerbæk fast i sin egen tro på Jesus Kristus, som Guds søn, Frelseren.