Den arabiske verden åbner sig

Satellit-tv har givet araberne adgang til ucensureret tv, og de kan modtage politiske og religiøse budskaber, som aldrig før har været tilgængelige. I snart syv år har de også kunnet vælge at se SAT-7, som sender kristne tv-udsendelser på arabisk Mere end en tredjedel af befolkningen i den arabiske verden er analfabeter, og de får næsten udelukkende deres informationer, underholdning og nyheder gennem tv. Selv i de fattigste hjem har man tv, og i nogle lande har 80 pct. af husstandene en parabol til at modtage satellit-tv. Denne enestående mulighed har SAT-7 udnyttet, siden den første udsendelse blev sendt 31. maj 1996. Idémanden bag SAT-7 er Terry Ascott, der netop har besøgt Danmark, hvor bl.a. Det Danske Bibelselskab støtter SAT-7.
– Man kan ikke overvurdere betydningen af satellit-tv, som har skabt en åbenhed i Mellemøsten og Nordafrika, som ingen andre teknologiske gennembrud har medført. Seerne bliver præsenteret for andre politiske budskaber, andre måder at leve på, kvinders rettigheder osv. Og gennem SAT-7 møder seerne en fordomsfri præsentation af, hvad kristendom er, siger Terry Ascott.

Underholdende tv

Terry Ascott understreger, at SAT-7 adskiller sig fra vestlige kristne tv-stationer. Programfladen spænder over børneudsendelser, talkshow, portrætter af kristne kunstnere, kvindeprogrammer, miniprædiken fra en kirke og interview med medlemmer af menigheden bagefter. Der er produceret flere dramaserier, inspireret af den orientalske fortælletradition.
– Udsendelserne er underholdende og med hurtige klip, samtidig med at de er åndeligt givende og oplysende. Vi får mange reaktioner fra seere, der typisk fortæller, at SAT-7 er deres eneste kilde til åndelig opmuntring, undervisning, oplysning og inspiration. For mange mennesker i vores dækningsområde er SAT-7 den eneste kontakt til andre kristne, og SAT-7 spiller en vigtig rolle i deres liv, siger han.

Arabisk profil

I 2002 var 75 pct. af programmerne på SAT-7 arabisk-producerede, mens resten er udenlandske programmer, enten eftersynkroniseret med arabisk tale eller med arabiske undertekster.
– Vi lægger vægt på vores arabiske profil, og programmerne skal søge at afspejle mellemøstlig kristendom. Det er vigtigt, at folk forstår forskellen på den mellemøstlige kristne kirke og vestlige politiske aktioner, ikke mindst i disse tider, hvor den politiske konflikt ofte opfattes som en konflikt mellem kristendom og islam. Derfor er en vigtig del af SAT-7’s programarbejde at vise, at den oprindelige kristne kirke i Mellemøsten har eksisteret forud for islam, og derfor ikke er et fremmedelement, men har sine rødder her, siger Terry Ascott, som selv er englænder, men har boet i Mellemøsten i mere end 30 år.

Accepteret af de arabiske regeringer

– Vi har en profil, som tillader os at have studier i Kairo og Beirut og at producere programmer i Syrien og Jordan i et åbent samarbejde med de nationale kirker i regionen. Vi betragtes som en kanal, der støtter det kristne mindretal, og vi tolereres af regeringerne, så længe det ikke opfattes som evangelisation blandt muslimer. Når vi ikke målretter udsendelserne mod muslimer, men blot stiller programmer til rådighed for dem, der ønsker at se dem, er vi på den sikre side.
– Vi angriber ingen religioner, vi præsenterer blot de kristne sandheder på en positiv måde og viser Kristi skønhed. Hvad resultatet af udsendelserne bliver, er op til Gud, siger Terry Ascott.

Fem-syv mio. daglige seere

Der findes ikke mange seermålinger i den arabiske verden, men en undersøgelse i Algeriet i 2001 viste, at 95 pct. af algerierne har adgang til satellit-tv. Af dem ser 18 pct. SAT-7 af og til, og fem pct. – det svarer til 1,5 millioner – tilkendegav i undersøgelsen, at de ser SAT-7 regelmæssigt.
I det område, SAT-7 dækker, har omkring 100 mio. mennesker adgang til satellittv, og i SAT-7 skønner man, at fem-syv mio. mennesker ser SAT-7´s daglige udsendelser.
– Med et budget på syv mio. dollars, betyder det, at det koster omkring én dollar pr. seer at sende to timers daglige programmer. Det er effektivt i forhold til omkostningerne, men det er stadig mange penge, der skal til, siger Terry Ascott.

SAT-7 bidrager til fred i Mellemøsten
I SAT-7 samarbejder de mellemøstlige kirker om tv-arbejdet. I den internationale bestyrelse sidder en koptisk biskop fra Egypten side om side med lederen af den evangeliske kirke i Egypten, og de to kirker har ellers ikke været perle-venner.

– Flertallet i bestyrelsen skal være født eller bo i Mellemøsten, for det giver dem en sensitivitet over for politiske og religiøse spørgsmål, siger SAT-7’s leder Terry Ascott.
– Vi bor midt i et område, der er præget af konflikt, og derfor må vi kristne i Mellemøsten se i øjnene, at vores opgave er at være Kristi ambassadører for forsoning, siger Habib Badr, der er formand for SAT-7’s internationale bestyrelse. Han er fra Libanon og seniorpastor i National Evangelical Church i Beirut.
– Vi taler sproget, og vores kirker har levet i området, siden kristendommen opstod, og derfor er vi de bedst udrustede til at være vidner for vores muslimske og jødiske naboer. Vi skal vidne om vores tro i fred og vise respekt for deres ret til at vidne om deres tro, siger Habib Badr,
Han ser SAT-7 som et redskab til at give de kristne i Mellemøsten kraft til at være fredsstiftere. Dels ved at styrke den enkelte i sin tro og dels ved at give de kristne en stemme i medierne, som kan være en opmuntring for de mellemøstlige kirker, der til stadighed skrumper ind, fordi mange kristne emigrerer.