Graham nåede soldater over hele kloden

Evangelisten Billy Graham talte i San Diego ved et missionsfremstød først i maj.Fremstødet markerede, at Graham-missionen gik ”on air” på hærens radio og fjernsynsnetvæk (the Armed Forces Radio and Television Network), så militæret og deres familier over hele jorden kunne følge Billy Grahams budskab. Han fokuserede på militærets opgaver netop nu og sagde:
– Da vi så flyveren Abraham Lincoln lande her og så vore folk komme ud, som havde været på havet i 10 måneder, jubelråbene og forventningen, sendte det kuldegysninger ud i hele kroppen. Sådan skal der også være fantastisk jubelglæde, når Gud tager imod dig i Himlen. Han er villig til at tilgive dig og forandre dit liv, forkyndte Billy Graham til folkemængden på omkring 54.000 mennesker.
I løbet af denne fire dages kampagne nåede Billy Grahams Evangelisations sammenslutning flere milestene. 40.000 børn og forældre mødte frem ved lørdag morgens „Kids Mix“. 74.000 unge samledes til en koncert på stadion (se bagsiden).