Skolemission i Bolivia med til at forvandle landet

Et skolearbejde, som blev startet af missionær Börje Green i starten af 70-erne, er med til at forvandle landet, og Börje Green har nu fået præsidentens højeste udmærkelse for sin indsats.
Skolearbejdet udspringer af pinsebevægelsens arbejde i Bolivia, og omfatter nu 30 skoler med i alt 11.000 elever, som er hentet ud af slumområder, og har fået en ny start i livet.
– I dag er de erhvervsuddannede, ærlige kristne, som ikke danser med i korruptionsdansen, siger Börje Green.
I 1974 fik man en ordning med den bolivianske regering, hvorefter skolerne regnes som statslige og lærerlønningerne finansieres af staten, selvom skolerne ledes af pinsebevægelsen i Bolivia.
På skolerne er man meget ligefrem med det kristne budskab. Faget religion kaldes slet og ret bibelundervisning, og der lægges stor vægt på, at lærerne selv er frelste, og står for en bibelsk teologi.