Trodser tilbagegang i SMF

Missionsforbundet i Sverige er gået tilbage i medlemstal siden 1922. Men i Vestre Götaland trodser levende og aktive menigheder tilbagegangen- Der er meget glæde i arbejdet i distriktet, fortæller distriktsleder Göran Zettergren til Dagen, som forklaring på den lokale vækst i kontrast til kirkesamfundet på landsplan.
I Vestre Götalands distrikt, som Missionsforbundet er inddelt i, er der 170 menigheder med tilsammen 17.000 medlemmer.. Og i en årrække har tallet været konstant stigende.
En af de største menigheder i SMF (Svenske MissionsForbundet), ligger i Vestre Götaland. Det er menigheden i Alingsås, som har 669 medlemmer..
Her er mødesalen tæt pakket om søndagen, og i tillæg til de almindelige gudstjenester, har man søger gudstjenester søndag aften og en bred vifte af arbejdsgrene.
Ud af de 699 medlemmer er 550 med i ungdomsarbejdet, som har 104 ungdomsledere!
Andre af SMF’s menigheder i området har haft fremgang med Alpha-grupper, som f.eks. menigheden i Sävedalen, der i 90’erne næsten er fordoblet fra 139 til 274 medlemmer. jml