USA: Præster er pessimistiske

Et stort flertal af amerikanske præster forudser, at New Age og alternativ spiritualitet vil få større indflydelse de næste 10 år.
Ifølge en undersøgelse foretaget af Ellison Research, forventer hele 82 pct. af præsterne, at ikke-kristne trosretninger vil få voksende indflydelse, og 55 pct. tror New Age vil vokse i betydning de næste 10 år, rapporterer Associated Press.
Undersøgelsen blev foretaget blandt 567 præster fra metodister, baptister, lutheranere og pinse/karismatiske kirker.
44 pct. af USA’s præster forventer en nedgang i gudstjenestebesøget de kommende år, mod kun 33, der forventer opgang.
Uagtet den udbredte pessimisme, tror 35 pct. stadig ifølge AP, at antallet af kristne kirker vil stige de næste 10 år i USA. Det samme antal tror dog, at der vil blive færre.