Ingen hverdagsbibel til danske soldater

Forlaget Scandinavia får alligevel ikke lov til at forære ’Bibelen på Hverdagsdansk’ til danske soldater i udlandetTidligere på året skrev Udfordringen, at forlaget Scandinavia vil forære bibler til de danske soldater, som er stationerede i udlandet. Men nu har forsvarets provster sat støvlehælene i. Man vil alligevel ikke modtage bibeldonationen fra Scandinavia, fordi der ikke er tale om den autoriserede danske oversættelse. Afslaget kommer ifølge Kristeligt Dagblad efter en rådslagning mellem Det Danske Bibelselskab og hærens provster. Til samme avis udtalte forsvarets presseofficer Henrik Pedersen, at provsterne mente ”ikke, at vi skulle uddele bibler, som egentlig går på en anden fortolkning af kristendommen. ’Bibelen på Hverdagsdansk’ bruges for eksempel af Pinsebevægelsen”.

Uforståeligt afslag

Afslaget får en kølig modtagelse hos forlagschef Jørgen Vium Olesen fra Scandinavia.
– Man kunne forstå, hvis det havde været folk uden for kirken, som havde stoppet initiativet. Men at provster og endog Bibelselskabet stopper en uddeling af ’Biblen på Hverdagsdansk’ til forsvaret, er helt uforståeligt. Er det ikke netop præsters og Bibelselskabets fornemmeste opgave at sprede bibler og dermed evangeliet til både forsvaret og befolkningen i øvrigt? spørger han.
Jørgen Vium Olesen mener, at netop hverdagsbibelen vil egne sig godt til soldaterne, fordi den er lettere at forstå end den autoriserede udgave. Men han afviser, at den indeholder en bestemt udlægning af kristentroen.
– Provsternes udtalelser om, at ’Bibelen på Hverdagsdansk’ har en anden fortolkning af kristendommen end folkekirken, er helt forkert i denne sammenhæng. At hverdagsbibelen er tilknyttet et bestemt kirkesamfund er ligeledes forkert, forklarer han.

International bestseller

Det er det internationale bibel selskab, IBS, som er ansvarlig for ’Biblen på Hverdagsdansk’, når det drejer sig om selve teksten og oversættelsesprincipperne.
I den engelsktalende verden udgiver IBS bl.a. ’Living Bible’ og ’NIV’ (New International Version). NIV er med 30 procent af det totale salg langt den mest solgte bibeloversættelse i den engelsktalende verden i dag.
– Hvis provsterne havde haft en ægte omsorg for, at danske soldater kunne forstå evangeliet samt et minimum af kendskab til Biblen på Hverdagsdansk, så havde de ikke hindret Scandinavia i at uddele denne udgave, mener Jørgen Vium Olesen.
Det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra forsvarets provster eller bibelselskabets generalsekretær, da de er på ferie.