Statsminister vil samarbejde med „missionsfolket“

Kjell Magne Bondevik roste missionsorganisationerne for deres indsats i ulandshjælpen: – Vær frimodige med det, I står for!- Missionen har meget at bidrage med i gennemførelsen af norsk ulandsbistand. Regeringen har en positiv holdning til at videreudvikle samarbejdet med missionen og andre frivillige organisationer, sagde den norske statsminister Kjell Magne Bonde-vik i et foredrag på det såkalte Tomb-stævne. Bondevik understregede, hvor vigtigt det er at hjælpe andre og vise næstekærlighed. Han nævnte, at norsk ulandshjælp i fjor fyldte 50 år, mens norske missionsorganisationer har arbejdet i andre lande i over 160 år.
– Utallige mennesker har fået hjælp gennem norsk ulandshjælp. Mennesker er blevet reddet fra truende sygdomme, fra sult, fra oversvømmelser, de har fået hjælp til skolegang og oplæring. Og missionærerne har ikke kun evangeliseret og oversat Bibelen; de har lavet grammatik og nedskrevet lokale sange og sagn, noget som har haft betydning for sprogudvikling og alfabetisering.

Kristne får ros

At missionsorganisationerne har gjort en stor indsats, kommer frem i et nyt trebindsværk om norsk udviklingshjælps:
– Men opgaverne er fortsat enorme. Hvert fjerde menneske i verden lever for under otte kroner om dagen. Hvert syvende menneske lider af sult. 125 millioner børn får ingen uddannelse. Hvert 5. menneske har ikke rent vand.
– Jeg udfordrer jer til et endnu stærkere engagement og til at være med til at præge opinionen, sådan at vi fortsat kan være med til at dele og hjælpe andre, sagde Bondevik.

Rendyrk jeres værdigrundlag

Han var glad for, at missi-onsorganisationerne nu kan rendyrke deres profil og alligevel modtage statsstøtte.
– Neutralitets-paragraffen er væk. Det står nu i regeringens handlingsplan for bekæmpelse af fattigdom i syd, at norske organisationer opfordres til at rendyrke deres egen ideologi, værdigrundlag og bistandsstrategi, sagde statsminister Bondevik.

– Vær frimodige!

– Jeg opfordrer jer i missionsorganisationerne til at være frimodige med at præsentere det, som I tror på, også herhjemme. Det skulle bare mangle! Andre kommer hertil og fortæller, hvad de står for. Vi skal vise tolerance, men at stå for det, vi tror på, er ikke imod det at være tolerant, sagde Bondevik med stort bifald.
– Religionerne må ikke være en del af problemet, de bør være en del af løsningen, sagde Bondevik, som både på Balkan og i Mellemøsten har taget initiativ til at få forskellige trossamfund til at trække i samme retning for at styrke fredsarbejdet.