Største samling af ledere i dette århundrede

Jødemissionsfællesskabet “Lausanne Consultation on Jewish Evangelism” (LCJE) har afsluttet sin syvende internationale konference i Helsinki, som blev den største, siden bevægelsen blev etableret som gruppe under Lausanne-bevægelsen i 1980.
Mere end 200 deltagere bestående af messianske jøder og missionsselskaber, der arbejder med det jødiske folk fra 18 lande, fremlagde over 300 sider rapporter fra og foredrag om det verdensomspændende arbejde med at række evangeliet til de 16-18 mio. jøder i verden.
Der blev også ført samtaler om, hvordan forholdet mellem kristne arabere og jøder forbedres, hvordan man kan støtte det jødiske folk med en humanitær indsats og samtidig forkynde evangeliet for dem, samt drøftelser af, hvordan de tusinder af russisk-jødiske immigranter hjælpes, da mange af dem allerede er kommet til tro på, at Jesus er Messias.