25 år med udlandskirker

Dansk Kirke i Udlandets generalsekretær Egon Christiansen fejrer 25 års jubilæum. Egon Christiansen blev DKU’s generalsekretær og kasserer d. 1. november 1978. Egon Christiansen havde inden han tiltrådte en teologisk uddannelse kombineret med mange års regnskabsmæssig erfaring.
I den tid, Egon Christiansen har været ansat i DKU’s tjeneste er nye menigheder kommet til.
– Selv om vores store folkelige bagland er blevet mindre, er der alligevel sket en økonomisk konsolidering af DKU’s arbejde, oplyser infokonsulent Anders Friis Knudsen.
Dansk Kirke i Udlandets bestyrelse markerer jubilæet ved en reception i Sct. Knudssalen, Klosterbakken 2, 5000 Odense C (v. Domkirken) fredag d. 31. oktober 2003 – mellem kl. 14.00 og 17.00.