Konference er startskud til nyt frikirkenetværk

Fællesskab og samarbejde med fokus på mission. Det er idéen bag en lederkonference i Kristne Kirkes Netværk 31. oktober-1. novemberNøgleledere fra Apostolsk Kirke og Pinsevækkelsen indbyder frikirkeledere til at ”bruge et par dage i bøn og inspiration, samt strategisk og visionært fællesskab”, som Jarle Tangstad udtrykker det. Som pastor for Pinsekirken i København er han vært for konferencen d. 31. oktober til 1. november:- Der har de senere år været flere tiltag omkring fælles projekter, hvor vi gentagne gange har oplevet, at vi når længere sammen. Samtidig har flere kirker og kirkesamfund talt sammen om mulige konstruktioner for samarbejde.

Visionen lever videre

– Derfor kan vi nu indbyde til denne første konference, hvor præster og ledere sammen vil fokusere på muligheden for at etablere et netværk.

Jarle Tangstad inviterer

Arbejdstitlen er fortsat Kristne Kirkers Netværk (KKN), selv om Baptistkirken som kirkesamfund tidl. har meldt ud, at kravet om at de involverede frikirker skal forkynde og praktisere ”bekendelsesdåb” er for snævert.
Det forhindrer dog ikke lokale baptistkirker eller missionsforbundere, der også var med i en tidligere fase, i at være med. Tanken er nemlig, at et tættere samarbejde først og fremmest skal blive virkeliggjort på det lokale plan.
Repræsentanter fra Apostolsk Kirke og Pinsevækkelsen arbejdede derfor videre med netværkstankerne og havde i foråret forhåndssamtaler med kirkeledere fra hhv. ”trosbevægelsen” og ”husmenighedsbevægelsen”, hvor ideen om KKN blev positivt modtaget.

Konferencen startskud

– Vi ønsker og beder til, at denne konference kan være et startskud og en videreudvikling af det, der allerede er i gang, siger Jarle Tangstad.
På konferencen vil to ledere fra udlandet, som står i samme proces, medvirke:
Lennart Hambre fra Sverige er leder for Evangeliska Frikyrkan i Sverige, en sammenlægning af 3 kirkesamfund, Örebromissionen, Fribaptisterne og Helgelseförbundet.
David Cartledge, kendt fra flere Danmarksbesøg, har haft en central rolle i etableringen af ”Christian Churches”, en stor paraply af frikirker i Australien.

Frikirker vil markere sig

Et af målene med KKN er at give frikirker en stemme i offentligheden:
– Vi har brug for at markere os stærkere i offentligheden, så danskerne ikke fortsat skal have den opfattelse, at der kun findes to grupper, der taler om tro: Folkekirken og muslim-erne, siger Johannes Hansen, landsleder i Apostolsk Kirke.
Iøvrigt medvirker bl.a. Hans Henrik Lund fra baptistkirken, Lars Bo Olese fra Kristent Center i Herning og Massoud Fouroozandeh fra arbejdet blandt iranere i Odense.