På Hellerup Station

De kom gående i en lang række på Hellerup Station – skolebørnene. Der var et hul i rækken til sidst – og der skulle sluttes op, og råbet lød:
“Slut op i rækken følg med I satans unger.”
“Sådan er der ingen lærer, der skal tale til mit barn,”
Sagde kvinden på bænken til sin veninde.
Rigtigt, der er to ting en familie ikke kan tåle. Tre ting et land ikke kan udholde:
For lidt kærlighed. Lovløshed.
Og ledere, der ikke kan eller vil høre, hvad Helligånden taler.
Kristendommen var indført i Danmark under Harald Blåtand, der blev kristen i 960, Og han rejste runestenene i Jelling over sin far Gorm og sin mor Thyra,
11241 fik vi Jyske Lov givet af Valdemar Sejr på rigsforsamlingen i Vordingborg, Dannebrog faldt ned fra Himlen 1219 i Estland og korset vidnede om sejr.
Tilbage til Hellerup Station igen. Hvorfor sprang jeg ikke op og greb den forbandede lærer i kraven og belærte ham Om den rette etikette over for børn.Vort lærerkald er da at velsigne og lede drengen den rette vej. Ved at fortælle ham om de historiske vidner: Runesten, Korsflag og lov.
Nu er øjeblikket inde til at bygge mange skibe med kors i sejlet, så vi kan nå ud til fjerne strande, og indtage nyt land.
Mit barn skal velsignes, og være med på et af skibene med den gode besætning af kristne lærere. Hvor vikingeskibene er kristne skoler, der vil kæmpe mod humanisme, darwinisme og ande former for hovmod, der ikke ønsker at agte Gud, Konge og Fædreland..

Ole Gaarn
Sortemosevej 13 A
2730 Herlev