Det var Neerskovs egen kommentar

I sidste uge omtalte vi på side 14, at „Trosbevægelsens fader“ Kenneth Hagin døde d. 19. sept. 86 år gammel.
Da artiklen også indeholdt angreb på Hagin og trosforkyndere, gør vi opmærksom på, at der var tale om en indsendt kommentar af Hans Kristian Neerskov, som det også fremgik. Påstandene står således kun for indsederens egen regning.
Hagin var stifter af bl.a. bibelskole, brevskole, forlag, kirkeorganisation, et månedligt blad med 250.000 abonnenter og en organisation af kirker, alt sammen under navnet RHEMA.
Hagin skrev ca. 100 bøger, hvoraf mange er oversat.
Red.