85 lægfolk er præster i Norge

Omkring 70 „lægkvinder og -mænd“ er godkendt som præstevikarer i Den Norske Kirke. Næsten 20 personer er ordinerede, selv om de ikke har teologisk embedseksamen.- Tallene er nogenlunde som ventet. Det er både generalsekretær i Den Norske Kirkes præsteforening, Jan Olav Aarflot, og Steinar Tosterud, lægmand og bispegodkendt præstevikar, enige om. Men de ser forskelligt på værdien af at bruge lægfolk.
– Jeg mener, det er utrolig berigende for en menighed, at folk med anden erhvervserfaring end præster med deres teologiske embedseksamen bliver præster. Når folk kommer fra andre sammenhænge, ser de anderledes på tingene. Det, mener jeg, er en fordel for menigheden, ud over at de også kan tilføre præster med en ordinær uddannelse noget, siger Tosterud.
De lægfolk, som biskoppen godkender som såkaldte præstevikarer, har beføjelse til at udføre de almindelige gudstjenestelige handlinger som dåb, nadver og begravelser, men de har ikke vielsesret.