Anti-abortorganisationer er rystet!

I Udfordringen den 11.12.03 fremgår det, at Naser Khader (NK) fra det Radikale Venstre har omtalt en kristen færøsk anti—abortorganisation (Pro Vita) som en “rabiat terror-organisation.” Den udtalelse må være andet og mere, end uheldig sprogforbistring, idet NK er ret så vel bevandret udi det danske sprog. Desuden er han efter min opfattelse en person, der tænker før han taler. Men i dette tilfælde (hvis han er rigtigt citeret) er hans tankevirksomhed “gået død.” Hvordan kan NK (muslim) have denne indstilling? Det er jo helt absurd, at mene, at bevare liv er en terrorhandling. Mon NK her også taler på sit parti’s vegne? Det kunne være interessant, at få en udtalelse, eksempelvis fra partiets formand Marianne Jelved. SF politikeren Kamal Qureshi (KO), der også er muslim og — ikke at forglemme — læge, tilslutter sig NKs udtalelse. — Hvad mon de har gang i?
At man i de danske anti – abortorganisationer er rystede over NKs ud­talelse er forståeligt. Han er jo politiker og som sådan sidder han i landets “lovgivende forsamling” (Folketinget), så han er jo ikke en “hr. hvem som helst.” Men vi må ikke overse KO, der i sin egenskab som læge råder over yderligere et “instrument”, og det er ikke KUN verbalt. At KO samtidig tillader sig at tale om kvindeundertrykkelse, det er jo paradoksalt. Alle ved jo, hvorledes de fleste muslimske kvinder har det.
Med hensyn til foreningen Sex og Samliv (Danmark), burde den have frataget al støtte, der så passende kunne overføres til anti-abortorganisationerne. Foreningen udbreder for det meste informationer, der i sidste instans giver næring, netop til de mange aborter og desværre også til kønsygdomsrelaterede tilfælde. “Øernes to repræsentanter i Folketinget vil tage sagen op og plæde re for delvis lempelse af den færøske abortlov” skriver Udfordringen. Er det en reaktion på NK og KOs udtalelser? Man må håbe at Færøerne ikke lader sig rokke, men står fast på den gældende abortlov. Det skal hverken Naser Khader eller Kamal Qureshi med deres perfide indstilling blande sig i.
Aase Clausen
Toftevej 4,II,th.
4700 Næstved.