Hvad vedkommer Israel og jøderne os ?

Jesus lod sig føde ind i den ene af de tolv Israelske stammer, Juda stamme, kongestammen i Israel, for at frelse sit folk og gennem dem bringe frelsen til verden, – Hvad han også gjorde!
Gud være lovet, at Jesus i sin programerklæring Lukas 4:14-21.v. indførte nådeåret – nådetiden for os alle. Det har skånet os imod Jehova den Almægtiges øjeblikkelige indgreb og sikret, at vi som menneskehed stadigvæk består, godt skånet og dækket af nåden! For også nådeåret stadfæstede han ved sin sejr på korset på Golgatha.
Som folk/nation forkastede Juda stamme Jesus, – men som enkeltpersoner tog utroligt mange imod Jesus, – og det var/er disse jødiske brødre og søstre, vi kan takke for, at vi overhovedet kan kalde os for kristne. Lydige imod Jesus og Gud den Almægtige bragte de os budskabet, selvom det kostede både forfølgelse og mange gange døden.
Det er dette budskab, vi skal lade verden vide og med kærlighed lade vor jødiske medborgere såvel som staten Israel få del i, at vi elsker og respekterer dem, ikke mindst for deres forfædres lydighed imod Gud den Almægtige og Hans frelses og nådestilbud Jesus Kristus.
Så Israel og jøderne vedkommer os kristne i allerhøjeste grad, fordi enden på Guds plan i første fase er et forenet folk, de og vi er fremtidens Israel (vi er de børn Gud gav til Jesus) og vi skal være det, lige indtil Jesus efter tudindårsriget lægger sig selv og sit enige folk ind under Gud den Almægtige.
Jan Mikael Stensman
Tolvkarlevej 289
34oo Hillerød