Boganmeldelse
Personlig hjælp til bøn

Bækgaard Thomsens bog om bøn får mange gode ord med på vejen, men også et spørgsmål fra anmelderen (se Et spørgsmål til forfatteren – tryk her) I de 12 år, jeg har boet og virket i Grønland, har jeg – mere end tidligere – oplevet bønnen som en stor velsignelse, ikke mindst fællesbønnen.I vores frikirkemenighed i Ilulissat samles hver mandag 20-30 til bøn for byen, landet og for hinanden. Gang på gang oplever vi, at der bruges god tid på takkebøn, for vi var jo også sammen til bedemøde sidste mandag, og nu er der grund til at sige tak for Guds indgriben i stort og småt. Det gælder lige fra bøn om snevejr til påske, hvor vi ikke havde haft sne længe, til bøn for en mand, som var uhelbredelig syg af kræft, og lægerne forventede, at han skulle dø inden for det næste halve år. Det var i 1996, og han passer stadig dagligt sit arbejde og er en velsignelse i menigheden.
Der sker noget i den åndelige verden, når vi beder – og Gud svarer altid, men vi får ikke altid det svar, vi forventer, men vi får det svar, som er bedst for os. Bønnens magt og velsignelse har en stor plads i min bevidsthed i dagligdagen. Derfor var det også med stor glæde og spænding, jeg gik i gang med at læse Jørgen Bæk-gaard Thomsens bog Bønnens velsignelse.

Viden og erfaring

Jørgen Bækgaard Thomsen har været præst i Rinkenæs og i Jerusalem og er nu præst i Vorbasse-Skjoldbjerg, hvor han har været siden 1989, og når man læser hans bog om bønnen, får man en klar fornemmelse af, at her er en mand, der dels skriver ud fra sin teologiske viden, dels og måske først og fremmest ud fra personlig erfaring.

Ikke hvad vi ønsker, men hvad vi trænger til

Om bønnens mål stiller han spørgsmålet: „Bøn må vel hjælpe os til at få det, vi ønsker os?“ Og svarer så: “Jo. Måske. Det er dog vigtigere, at bønnen hjælper os til at få det, vi trænger til“. En dyb sandhed, som fremgår klart af Bibelens budskab, men som mange har svært ved at forlige sig med i en tid, hvor så mange er vant til at få sine ønsker og drømme opfyldt.

Gedigen og berigende bibelundervisning

Bogen er en god og gedigen bibelundervisning om bøn, med emner som: Hvad er bøn? Bønnens grundlag. Lær os at bede. Hvad må vi bede om? Bønhørelse og bønneskuffel-se. Bønslivets vanskeligheder. Guds svar på bøn. Fadervor. Fri bøn eller faste formuleringer? Kroppen i bøn. Bønnens form. For blot at nævne nogle af de emner, der gennemgås med grundig henvisning til skriften.
Bogen er skrevet i et levende sprog og er tænkt som en hjælp til dig, der ønsker at få en dybere indsigt i bønnens velsignelse. For dig, der ønsker at få beriget dit bønsliv, er der meget at hente i denne lille bog om bøn.

Jørgen Bækgaard Thomsen:
Bønnens velsignelse
144 sider • 99 kr.
Lohse