Rolig retsstrid om ungdomshus

Der var politi nok, da retssagen om Ungdosmhuset på Nørrebro i København i sidste uge gik i gang. Men de første to retsmøder er forløbet uden konfrontationer mellem Faderhuset og brugerne af ungdomshuset, så der har ikke været brug for hverken stave eller hjelme.
Der er afsat i alt fire dage til til retssagen – i skrivende stund mangler der kun at blive holdt retsmøde den 3. december, før den endelig afgørelse i sagen kan falde på retssagens sidste dag den 10. december.
Striden drejer sig om, hvorvidt frikirken Faderhuset har ret til at bruge Ungdomshuset, som de købte af Københavns Kommune i 2001. De unge mener, at de har en aftale med kommunen om brugsret til stedet, og Faderhuset mener, at de med købet af ejendommen også har overtaget retten til at disponere over huset.
Det er Faderhuset som har stævnet de fire repræsentater fra Ungdomshuset, som står som underskrivere af de unges aftale med Københavns Kommune. Udover at kræve brugsretten til huset har Faderhuset også rejst et erstatningskrav på 834.671 kroner over for de unge. Beløbet dækker bl. a. de udgifter til renter og afdrag på Ungdomshuset, som Faderhuset har betalt siden købet i 2001.
Ifølge Ungdomshusets hjemmeside skal Faderhuset dog ikke gøre sig de store forhåbninger om at få medhold i retten. Her skriver de nemlig følgende:
„Københavns Kommune vil sammen med deres nye kumpaner, de kristne fundamentalister i Faderhuset, forsøge at få Ungdomshusets brugere sat på gaden og huset omdannet til kristen højborg. Dette kommer ikke til at ske! Ungdomshuset er og blir!
Ungdomshuset har i 21 år fungeret som alternativt koncertsted, trykkeri, folkekøkken, øvelokaler, biograf, bogcafé og meget andet. Det ka hverken Københavns Kommune eller kristne fundamentalister lave om på!“