En debattør gi’r igen

Poul Hoffmann anmelder ny bog af den 90-årige Poul UlsdalDet er ikke hver dag, at en skribent som 90-årig udsender en ny bog. Det var vist noget af en rekord, da Knut Hamsun gjorde det i 1949.Men noget hamsunsk er der også over Paul Ulsdal, selv om det er Sigrid Undset, der er hans yndlingsforfatter. Gennem særdeles mange år har

Poul Hoffmann

han stået som den danske højkirkelige bevægelses markante pennefører, men også i det hele taget som en vidtskuende debattør med en egen nådegave til umisforståeligt at sige ting, som andre gik og brændte inde med. Vrede har han vakt, og skrammer har han fået, men vi er mange, der ofte har følt, at vi kunne ånde friere, når Ulsdal havde sat noget på plads, og er taknemmelige for den frygtløshed, han har gjort det med.
Nu kommer så, samtidig med hans 90 års dag, hans 77 sider store Tilbage til Vestkysten, der udfylder et hul i hans erindringsbøger med minder fra hans 15 år som præst i Hemmet og Sdr. Vium. Stoffet er delvis “genbrug”, og en del af det er mest af lokal interesse, men som det hedder på bagsiden: “Skriftet skal også opfattes som et modsvar til to meget negative bøger, der for nogle år siden udkom om Hemmet sogn.” Det drejer sig om nogle overfald af den slags, som “missionsfolk” jævnlig udsættes for, og som altid kan regne med mediernes bevågenhed. I dette tilfælde har smædeskrifterne altså det vanheld at ramle ind i en mand, der som præst på stedet bedre end nogen har kendt de virkelige forhold, og det er da festligt at læse hans korrektioner. Bemærkelsesværdigt er det i øvrigt, at her som i almindelighed falder Ulsdals skøn, selv om han aldrig selv har hørt til “missionsfolkene”, faktisk 100 % ud til deres fordel.

Poul Ulsdal

Et stænk af vemod kan man føle ved læsningen af bogen: den folkekirkelige verden, som var og er Ulsdals, en verden i brydninger og kamp, men også i tro og håb – hvor længe endnu vil den eksistere? Noget helt anderledes og modsat er jo hurtigt ved at komme i stedet, en verden af vantro og håbløshed, hele den gus af død og undergang, der på det seneste er blevet forbundet med navnet Grosbøll og ikke mindst med den biskoppelige accept af, at den mand fortsætter sit ødelæg-gelsesværk i folkekirken.
Vel, så er det tid på ny at huske, at det dybest set ikke drejer sig om folkekirken, men om Kristi kirke. Det er fra den, at Ulsdals bog henter sit lys og sin varme.
Og den skal aldrig tages fra os.

Poul Ulsdal: Tilbage til Vestkysten • 77 sider • 80 kr.
Eget forlag (adr.: Kirkegade 88, 6700 Esbjerg)