Khader undskylder ikke

Naser Khader kaldte færøsk kristen anti-abortorganisation „rabiat terrororganisation“.
Danske søsterorganisationer protesterede. Den radikale politiker svarer kun med en ‘afklaring’- Jeg vil ikke undskylde mine udtalelser i Politiken eller trække dem tilbage, men jeg vil gerne bidrage til en afklaring, udtaler Naser Khader, ligestillingsordfører i Det radikale Venstre.Pressemeddelelsen kommer efter skarpe reaktioner fra danske antiabortorganisationer på Khaders udtalelser til Politiken d. 1. december om, at deres færøske søsterorganisation Pro Vita skulle være „en rabiat terrororganisation“.
Retten til Liv kaldte udtalelsen „meningsterror“ og Respekt for Menneskeliv sagde, at den radikale politiker burde få en injuriesag på halsen. Pro Vita selv nøjedes med at kalde udtalelsen „skræmmende“.

Naser Khader beklager, han forvekslede Pro Vita med yderligtgående amerikanske pro-life organisationer. Men han er imod deres kristne menneskesyn.

– Citatet i Politiken blev bragt i en sammenhæng, hvor det kunne opfattes som om, jeg betegnede færøske Pro Vita som en terrororganisation. Det var imidlertid den amerikanske organisation Pro Life, jeg hen-tydede til, udtaler Naser Khader.
I egenskab af sundheds, etik- og ligestillingsordfører blev han spurgt af Dagbladet Politiken om sin holdning til „at en færøsk gren af den amerikanske anti-abort organisation Pro Life fik støtte på den færøske finanslov og dermed indirekte dansk statsstøtte“.
– Det fandt jeg problematisk, da medlemmer af amerikanske Pro Life, så vidt jeg ved, anvender voldelige og ekstreme metoder i deres arbejde – ligesom terrororganisationer. Hvis det siden har vist sig, at Pro Vita og Pro Life ikke er relaterede, er den del af min kritik naturligvis uberettiget.
– Men jeg er imod Pro Vitas menneskesyn, og det er vigtigt for mig at understrege min holdning, at alle kvinder har ret til at få foretaget abort – også på Færøerne eller for den sags skyld andre steder i verden.
Kerstin Hoffmann fra Retten til Liv er ikke tilfreds med Khaders forklaring:
– Du blev spurgt om det, som sker på Færøerne og skal ikke svare med viden om organisationer andre steder. Det ville svare til at vi udtalte os om din måde at være muslim på ud fra terroristiske muslimske celler andre steder i verden.
Pro Life er ikke en organisation, men et begreb, oplyser Kerstin Hoffmann, et begreb der dækker alt arbejde ‘for livet’ verden over. Den internationale organisation, som Pro Vita – og også Retten til Liv – har tilsluttet sig, International Right to Life Federation, tager som langt fleste store organisationer direkte afstand fra voldelige selvtægtsmetoder.