Om homo-ægteskaber

Bibelens klare svar til afvigerne. Det er fuldstændig ufatteligt at en debat om ægteskab mellem 2 kvinder eller 2 mænd som er homosexuelle kan finde sted på et kristen grundlag. Bibelen skriver ganske klart om sådanne forhold, så hvad er dog årsagen til at folk der siger de tror på Bibelen og påstulere de er kristne ikke har kendskab til de bibelske ord, vi skal rette os efter. Jeg vil forsøge at skrive nogle skriftsteder der præsis omhandler sexuel oplysning fra Bibelen vedrørende emnet. 1. Mos. kap. 2 v. 24. Derfor forlader en mand sin fader og moder og holder sig til sin hustru og de bliver et kød. 3. Mos. kap. 18 v.22. Hos en mand må du ikke ligge som hos en kvinde det er vederstyggelighed. 3. Mos. kap 20 v. 13. Om nogen mand på samme mådeligger som hos en kvinde, da har begge øvet vederstyggelighed. De skal lide døden, der hviler blodskam på dem. Enhver der læser 1. Mos. kap. 19. Om Sodoma og Gommoras ødelæggelser eller totale udslettelse, hvor kun Lot og hans 2 døtre undslap med livet, kan da aldrig være i tvivl om at det var sexuelle abnormhedder der lagde disse byer i grus. Det ny Testamente gennem Jesus Kristus giver mennesketmulighed for at blive løst fra alle sexuelle abnormiteter, og også redde de homosexuellesliv. Og få et naturligt forhold mellem mand og kvinde. Er der nogle præster eller kristne der fortolker Bibelen anderledes end jeg, så vil jeg bede dem vise mig et eneste sted hvor mennesker af samme køn lever sammen som ægtepar i Bibelen. Debatten er for mig ganske forbavsende.
forkortet, red.

B. Sangstad
Torvegade 15 E
6870 Ølgod