Arafat og Per Stig Møller

Forleden fandt jeg på IT Arafats tale i 1994 i Johannesburg, holdt kort efter at han havde underskrevet Oslo-aftalen og fået Fredsprisen. Talen er en kraftig opfordring til hele den muslimske verden om at stå sammen om jihad, indtil Israel er udryddet. Arafat afslørede sig dermed som en total uvederhæftig forhandlingsmodpart.
Ministerpræsident Ariet Sharon holdt 18.12.2003 en tale, hvori han for fredens skyld tilbyder at fjerne mere end 10.000 bosættere. “I slamisk Jihad” svarer, at Sharons tale viser, at terror virker, og at man vil fortsætte terroren, så længe der findes israelere i Mellemøsten. Svaret viser, at Arafats PLO-pagt fra 1967 og hans tale i 1994 er uændret og lige så målbevidst og aktuel i 2004 som dengang.
På trods af dette og trods kuldsejlingen af den “køreplan”, som han solgte til præsident Bush, drog udenrigsminister Per Stig Møller i forrige uge ufortrødent på de danske skatteborgeres regning som “fredsapostel” på rundrejse i Mellemøsten — i sandhed, med Samuel Rachlin i JP for få dage siden, EUs blinde hest i kampen mod Islam.
Forkortet, red.

Jørgen D. Grønbæk
Bådsgårdvej 92
7840 Højslev