Sådan bliver frimenigheder til

I Udfordringen nr. 6 skriver Svend Løbner i en artikel, at Luthersk Missionsforening (LM) fortsætter processen hen imod menighedsdannelser, og så beskriver han, hvordan en LM-frimenighed bliver til.
Der er p.t. syv frimenigheder i LM spredt ud over landet – i Hillerød, Helsinge, Randers, Aalborg, Sønderjylland og to i København. Yderligere 2-3 frimenigheder er undervejs.
En LM-frimenighed dannes på samme måde som enhver anden LM-kreds ved, at nogle mennesker finder sammen og begynder at holde møder. Derved opstår der en mødeplads. En mødeplads er ikke organisatorisk en selvstændig enhed, men vil altid være tilknyttet en kreds – eller en anden LM-instans – for åndeligt tilsyn.
Efterhånden som mødepladsens aktiviteter udvikler sig, opstår der et behov for og et ønske om medindflydelse og ansvar for LM’s arbejde. Så kan mødepladsen henvende sig til den regionale ledelse, afdelingsstyrelsen, der foretager en vurdering af, om mødepladsen på det aktuelle tidspunkt er åndeligt moden til at blive selvstændig.
Hvis det bliver et ja, er enten en kreds eller en frimenighed dannet – alt efter mødepladsens ønske. Den nye kreds/frimenighed kan enten udarbejde egne vedtægter, som ikke må være i modstrid med LM’s fælles vedtægter – eller tiltræde disse.
LM-frimenigheder er evangelisk-lutherske, og kirke-juridisk befinder de sig uden for Folkekirken. Men de er ikke frikirker. Ud fra den folkekirkelige lovgivning har de stor frihed til at udforme tingene, som de ønsker det. Det gælder ledelse, gudstjenesteliturgi og lignende. Der er også stor variation i frimenighedernes liturgi med elementer fra både Folkekirkens højmesse og fra almindelige LM-møder.

Kaja Lauterbach, LMs
informationsmedarbejder