Turkmenistan slækker krav for kirkesamfund

Præsident Saparmurat Nijasov har i et dekret netop ophævet kravet om, at religiøse samfund skal have 500 voksne medlemmer for at blive registreret.Dekretet, som kom 11. marts, ophæver også forbudet mod visse religiøse grupper, heriblandt protestantiske kirker, Jehovas Vidner, jøder og shia-muslimer. Alligevel er der delte meninger om præsident Nijasovs hensigter og dekretets konsekvenser.
Turkmenistan er tidligere blevet kritiseret for sine brud på internationale menneske-rettighedsaftaler, og dekretet kan derfor være et forsøg på at imødekomme denne kritik. Repræsentanter fra nogle af de berørte religiøse samfund er forsigtigt optimistiske og håber på bedre forhold, mens andre mener, at dekretet blot er et forsøg på at få de religiøse aktiviteter ind under regeringens kontrol.

Nogle samfund stadig illegale

Uregistrerede religiøse samfund er stadig illegale, og flere kirkeledere påpeger, at det største problem egentlig ikke er at få medlemmer nok, men at de påkrævede underskrifter på ansøgningen ofte vil skabe problemer for dem, som skriver under. Især etniske turk-menere risikerer at miste deres arbejde, hvis de åbent vedkender sig medlemskab af en kirke.
Armeniens ambassadør i Turkmenistan håber imidlertid, at det nu vil blive muligt for den Armenske Apostolske Kirke at genåbne deres kirker i landet.