Hvad er det kristne menneskesyn?

Af Marianne Karlsmose,
formand for Kristendemokraterne

Niels Erik Søndergaard (NES) stiller i Udf. spørgsmål ved, om Kristendemokraterne (KD) bygger på det kristne menneskesyn.
KD mener, at ethvert menneske er skabt i Guds billede som noget helt specielt. Lige fra befrugtningstidspunktet og naturlig død har mennesket uendelig stor værdi, og det tilkommer ingen mennesker at gøre sig til herre over liv og død. Men mennesker er fejlbarlige, og derfor har vi brug for love, som kan beskytte menneskeværdet.
Kampen for menneskeværdet gennemsyrer KDs politik på alle områder. Det er derfor, vi anser enhver abort for at være overgreb på menneskeliv. Derfor kæmper vi for at ethvert menneske må kunne spise sig mæt. De svageste i vores samfund har krav på at blive behandlet med værdighed. Ud fra det kristne menneskesyn er der ingen mennesker, som fortjener at blive opgivet af samfundet – der er altid håb. Frihedsrettighederne herunder religionsfrihed og ytringsfrihed er ligeledes vigtige at forsvare for KD.
Muslimer er også mennesker, som er skabt af Gud med uendelig stor værdi, og derfor har vi en pligt til at møde muslimer med respekt. Retten til personlig frihed omhandler også muslimer, der skal have lov til at praktisere deres religion i Danmark så længe det sker i respekt for andre mennesker og det omgivende samfund. En bestemt religion kan altså på ingen måde retfærdiggøre at man begår overgreb mod andre mennesker f.eks. kvindelig omskæring, tvangsægteskab eller æresdrab. KD ønsker, at kristendommen fortsat skal have en særstilling i det danske samfund ligesom vi også kæmper for, at EU vedkender sig sin kristne arv.
KD er et åbent og demokratisk parti og har altid været det. Vi beder ikke folk aflægge en kristen bekendelse, når de melder sig ind i partiet. Vi har brug for alle gode kræfter i kampen for, at vores holdninger får større gennemslagskraft. KD er altså for alle, som tilslutter sig vores værdier og politik. Det afgørende er ikke, hvem man er, men hvad man vil! NES beskylder KD for relativisme i sit grundlag, men savner begrundelse i KDs faktiske politik. Det er på ingen måde mit ønske, at KD skal ændre sine grundholdninger for at tækkes nogle vælgere – enten det er muslimer eller andre. Enhver kan melde sig ind i KD, men ingen kan kræve at få en tillidspost. Det er noget, man skal vælges til, og det vil kræve tillid fra andre i partiet. Hvis man ikke nyder den tillid, vil man heller ikke kunne vælges.
Jeg vil i øvrigt gerne undskylde, at jeg i forbindelse med vores bogstavskifte har brugt udtrykket VC-regering. Selv om det var sagt med et glimt i øjet, er der åbenbart mennesker, som har følt sig krænket over min udtalelser, og det er jeg naturligvis ked af. Mit ønske er, at KDs værdier og holdninger træder stærkere frem, og derfor bør jeg naturligvis formulere mig på en måde, så det er vores holdninger, der kommer i centrum.