Boganmeldelse
Giver lyst til at bede

Stinissen fører læseren stadig dybere ind i bønnens land i en bog, man tørstig vender tilbage til, skriver anmelderenMan får mere lyst til at bede efter læsningen af denne vise og Kristus-centrerede munks fortrinlige bog.
Der er et væld af tankevækkende udsagn, man under læsningen ikke kan nære sig for at strege under: „At bede er at holde op med at være en anden end den, man egentlig er, at holde op med at leve ved siden af mig selv“ eller „Forbøn drager os ud af vor individualisme og er et konkret tegn på de helliges fællesskab“.

Wilfrid Stinissen

Karmelittermunken, præsten og forfatteren Wilfrid Stinissen har med Undervejs i bønnens land fået udgivet ikke mindre end ti bøger om kristen spiritualitet på dansk. Mange af hans bøger er oversat til en lang række sprog. Den 76-årige Stinissen er oprindelig belgier, men har gennem mere end 40 år været bosat i et karmelitterkloster i det sydlige Sverige, hvor mange kommer for at være i stilhed og få vejledning om bøn.

Mystikkens åndelige ballast

Det har ofte været mit indtryk, at katolske forfattere når virkelig langt ind i troens hemmeligheder og dybt ned i sjælesørgeriske emner. Således også her. Det skyldes givetvis den ballast af flere tusinde års åndelige fædre og mystikere fra kirkehistorien, som vi protestanter ikke har gjort brug af. Dette af frygt for „det katolske“ og som følge af „nyorienterin-gen“ indenfor den kristne tro (vækkelsesbevægelser, pinsevenner osv.).
Og mystikere som Johannes af korset, Teresa af Avila, Hildegard af Bingen og mangfoldige andre er Stinissen særdeles godt hjemme i.
Disse har jo ofte gennem afsavn, disciplinering, hengivelse, prøvelser og vedholdende fordybelse i bøn og meditation gjort dyrt erhvervede erfaringer i troslivet.

Selvbetragtelse?

Det er dog samtidig her, jeg vil sætte et spørgsmålstegn, idet jeg oplever, at der er et islæt af selvbetragtelse hos disse mystikere, der kan ende med at fokusere mere på ens egen psykologi, på sjælens mekanik, end på troens genstand. En trækken sig op ved hårene, som vi er frikøbt fra. (Det til trods for, at Stinissen argumenterer godt for flere former for indadvendt betragtning og advarer mod overdreven selvanalyse.) Han siger f.eks.: „Når vi går tilstrækkelig langt ind i os selv, møder vi Gud.“ Er det sandt?

Klart struktureret bog

Det er mest udbytterigt at læse en klart struktureret bog som denne, hvor man igennem syv kapitler ledes stadig dybere ind i bønnens land, og det med stor sjælesørgerisk indsigt og kundskab. Her fylder Jesus meget, ja alt, og her citeres og henvises uafladeligt til Bibelen.
Efter flere inspirerende kapitler til indføring, herunder f.eks. en gennemgang af Bernhard af Clairvaux’s „Syv grun-de til at læse Bibelen“, dykker vi i de næste to kapitler ned i de forskellige former for bøn:
Kapitel 5: Mundtlig bøn – vi svarer med ord: Vi lærer f.eks., at kontemplativ bøn behøver ord – at vi bør lære en del bønner og skriftsteder udenad, for Helligånden har en god forbundsfælle i vor hukommelse – at begærende bøn er helt efter Guds hjerte – at forbøn i høj grad er en tak for det gode hos andre mennesker – om taksigelsens udgangspunkt i fakta (GT): skabelsen og Guds frelse med sit folk, og at lovprisningen (at gøre Gud stor) begynder med Guds storhed og majestæt, især i naturen.

Den ordløse bøn

Kapitel 6: Stille bøn – vi svarer uden ord: Målløse over Guds ubegribelighed, bliver vi stille, hvilende i tavshed, ser vor egen fattigdom og lytter til ham. I kontemplationen lader vi Gud opflamme sjælen med kærlighedens ånd (altså Gud agerer!). Troens mørke nat er en betingelsesløs given sig hen til Gud uden krav om oplevelser. I en kærlig formaning til den karismatiske bevægelse hedder det, at : „… man af og til lægger for stor vægt på oplevelser, hvilket igen fører til en større risiko for at forblive på det emotionelle niveau og glemme, at der findes et dybere lag, den nøgne tros, hvor man møder Gud i mørket, hinsides alle oplevelser“.

Også værktøjer til svære øvelser

Der er progression i bogen, så sådanne svære emner kommer i sidste kapitel. Her er svære øvelser, men der gives også værktøjer.
Dette er en bog, man tørstig vender tilbage til!

Wilfrid Stinissen:
Undervejs i bønnens land
140 sider 160 kr.
Katolsk Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: