Formidabelt medrivende symfoni

Sognepræst Uffe Kronborgs bog om bekymring, livsvandring og kristent natursyn bugner med betagende og berigende tankegods.

”Har du bogen?” Sådan er snakken gået frem og tilbage mellem min kone og jeg, der nærmest har kappedes om at få lov at læse bogen, ”Glædens symfoni” af Uffe Kronborg. Nu har jeg læst den store bog to gange lige efter hinanden, for der er så meget gods i den, og den er formidabelt medrivende skrevet.

Man har hele tiden lyst til at sætte tykke streger under vægtige sætninger og fyndige nytænkte og øjenåbnende udsagn, som der er en uendelig mængde af. Det må være en af de vigtigste bøger i nyere tid. En bog der i bibelens lys rummer mange nye tanker, spidsformuleringer, samtænkning mellem teologi, psykologi, kunst osv., og med helt ligefremme praktiske livsanvisninger, hvis værdi dårligt kan overvurderes.

Med Uffe Kronborg som medvandrer, bevæger vi os i et stort mylder af betagende og berigende tankegods igennem bogens 3 hoveddele om bekymringens udfordring; livsvandring og livsmestring; og til den eminente apoteose om kristent natursyn og skønhedens teologi. Det er utroligt, at han i en blot tre måneders orlov har kunnet sætte alt dette på papiret.

Uffe Kronborg er sognepræst ved Ansgarskirken i Aalborg.

Her bombarderer han så først – som med så mange andre emner undervejs – bekymrings fænomenet med stærke udsagn, der kun gør os mere læselystne. Med bekymringen gælder det i virkeligheden om at slippe kontrollen, og lade Ham der er al glædes fundament, og som har skabt os, tage over.

Vi er skabt til glæde, storhed og skønhed. Jesus er den personificerede glæde, og vi er skabt i Guds billede, hvilket handler om at virkeliggøre og forløse vor sande menneskelighed. Når den gamle kirkelige indgangsbøns ”at sørge over mine synder”-formulering har lagt op til gråden, betoner Kronborg, at sigtepunktet mere er glæden.

Menneskets værdi og ”identitet må grundes mere i skabthed end i syndsforståelse.” Vi skal slippe vores selvmedlidenhed, vores perfektionisme, sammenligningens, besiddelsens m.fl. bekymringer, og styre mod den hellige bekymringsløshed, grundet i vores intime tros-relations-forbundethed med Jesus. Vi skal ikke bekymre os for, men om tingene.

Vandringsbegrebet spejlet i forskelligt bibelsk lys og set ud fra kirkehistorien, lægger i et nyt kapitel op til at vandre åndeligt såvel som bogstaveligt med en Gudgiven bekymringsløshed, ved at træde et skridt til side og lade Gud komme til. Her og alle steder er den personlige relation, kærlighedsforeningen, bønnen og vandringen med Jesus kernen i vandringen, der styrer mod det evige hjem og den fuldendte glæde.

Den musik-universitetsstuderede teolog leverer derpå i en 2. del en jubelfanfare til og med musikken som en umådelig glædesgiver i livsmestringen. Lad os øve os i frihed, hvile, tillid og glæde. ”Vi skal leve så tilpas langsomt at skønheden, legen og glæden ikke pludselig går forbi én.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lade musikken være en kilde til at finde ind til et bekymringsfrit nærvær i vores liv. Instrumental- og vokalmusik som lovprisning til Gud i alle genrer er værdifulde. Dette sammenstiller han med et alsidigt katalog af konkrete livsudfoldelsesmuligheder som badning, sex, roning, skiture, gåture osv., der i en enkel livsstil styrker en stærk Gud velbehagelig kropsglæde fyldt af livsglæde, livsfylde, fred og ubekymrethed.

I 3. delen udfoldes forfatterens tanker om det sakramentale livssyn i behandlingen af et kristent natursyn og den ”skønhedens teologi, at jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren og er Guds gode skaberværk.” Det handler om at se Guds tegn og skønhed i alt, venskab, kærlighed, og i musik og kunst. I en sådan holistisk forståelse, skelnes der ikke mellem det åndelige og materielle.

Glæden udforskes i den fælleskirkelige arv fx igennem ortodokse, katolske, keltiske og samiske kilder, til inspiration for vores lutherske tradition, hvor denne ofte tier. Frilufts- og sportsmennesket Uffe, synger så igen sin sang om at tage i naturen med Gud, sang, god tid og bibelen. For hvorfor være inde, når alt håb er ude! (Uffes formulering.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og så følger en utrolig smuk glædeshymne til det skabende folkefærd, alle gode kulturværdier og skønheden – som alle har indbyggede åndelige værdier, der er med til at åbenbare Gud. Alt det bedste vi har haft her på jorden af litteratur, kunst, drama, musik, arkitektur osv. vil vi genfinde på den nye jord, hvor skønhed, sandhed og godhed skal gå op i en højere enhed, og hvor vi endelig, forløst, skal blive fuldkommen hele! Vi må glæde os til forløsningen, der ikke stiler mod en diffus himmel, a la som engle på vatskyer, men en fuldt ”udstyret” konkret ny jord. Her bliver glæden fuldkommen.

Kronborgs glædes-symfoni er et stort værk, hvis læsning giver et kæmpe udbytte. Og man kan jo evt., hvis omfanget overvælder, ”nøjes” med at slå ned på udvalgte kapitler i denne skatkiste.

Uffe Kronborg:
Glædens symfoni
304 sider. 299,95 kr. Lohse

Anmeldelse skrevet af Erik Linow


Artiklen fortsætter efter annoncen: