Kristen i grænselandet – en svær balancegang

… Balancegangen er svær. Det sætter teologen Russel Moore ord på: Hvis kristendommen ikke skaber gnidninger i forhold til kulturen, er den på vej til at dø. Det samme gør sig gældende, hvis den helt afskærmer sig fra kulturen omkring sig. Han fortsætter: “som kristne er vi kaldet til at være ‘engagerede fremmede’, som vedkender sig evangeliets særpræg, uden at vi trækker os fra vores kald som naboer, venner og borgere.” S.117

Tre unge teologistuderende og en ung præst lægger ord til et relevant område af kristenlivet. Grænselandet er betegnelsen for den realitet, at man som kristen står med et dobbelt borgerskab. På den ene side er vi borgere i et vestligt demokratisk og velstillet land, på den anden side er vi, så sandt vores navne er indskrevet i livets bog, borgere i det rige, som Jesus etablerede, da han gik omkring på Jorden.

Og at være i grænselandet, ikke mindst som ung, er en udfordrende tilværelse. Hvilke normer, skal man følge? Er det de bibelske principper for fx lovlydighed og at adlyde myndighederne, eller for seksualitet og ægteskab? Eller er omgivelsernes normer også de dominerende normer iblandt kirkens børn og unge?

Det er, som sagt, meget relevante emner, som dog også er behandlet i rigtig mange bøger allerede. Forfatterne giver udtryk for en traditionel forståelse, med velkendte paroler om sex inden for ægteskabet, om at betale sin skat og overholdelse af lov og myndighedernes anvisninger.

Ikke emner eller holdninger, som jeg overraskes over, snarere tværtimod. Det er således principielt en udmærket bog til at bekræfte almindelige holdninger, som er velkendte i IM, LM og sikkert også en række andre kirkesamfund. Til gengæld savner jeg både dybde og mindre klichéagtige svar på de relevante emner. Jeg er klar over, at jeg ikke er målgruppen, så derfor kan det være, at de unge, der måtte læse bogen, er mere positive end undertegnede.

Forfatterne stiller de rigtige spørgsmål, men den erfaringshorisont, som de har at svare ud fra, er desværre lidt for begrænset. Men selvfølgelig er der også noget positivt i at repetere de langtidsholdbare svar, som er gået i arv fra tidligere generationer. Måske er det, hvad der er brug for hos mange unge. Der er brug for reflekterede spørgsmål og ærlig vejledning.

Jensen, Lars Malmgaard m.fl.: Kristen i grænselandet
184 sider. 149,95 kr.
Logosmedia