Er støtte diskriminerende?

Peter Nissen

Peter Nissen
Landssekretær,
Kristent Netværk omkring Udfordret Seksualitet
Tlf.: +45 6065 9875 – knus-netvaerk.dk

På baggrund af Hedensted Kirkes valg af ny sognepræst påpeger LGBT+ Danmark, at homoseksuelle bliver diskrimineret af præster, som ikke vil vie dem.

Vi er en gruppe kristne med regnbueseksualitet, som er glade for, at der er præster, som vil stå ved Bibelens og kirkens traditionelle budskab. Det har nemlig givet os mulighed for at arbejde med os selv og vores kristne og seksuelle identitet på en måde, som sprænger rammerne for LGBT+ Danmarks idéer om, hvad kristen velsignelse og næstekærlighed er.

Det behøver ikke ende i skam og fremmedgørelse, men nærmere i en glæde over, at vi ikke er bundet af tidens populære opfattelse af, hvordan seksualiteten skal definere og styre vores liv.

Jeg tror gerne, at der er dem, som har fået dårlige oplever med kristen sjælesorg, og jeg kan forestille mig måder at øve sjælesorg på, som er under al kritik. Men at tage folks ønske om kristen vejledning og forbøn alvorligt i sjælesorgens rum er præsters pligt. Det er også deres pligt at præsentere den kristne version af sagen og at udvise respekt og hensynsfuldhed i sjælesorgen, ligesom det er den opsøgendes ret at sige fra og være uenig med præsten.

Så kære præster, fortsæt I blot i frimodighed med at tage den enkelte seriøst, når hun, han (eller for den sags skyld hen) banker på jeres dør. Til den opsøgende: du skal med fuld frimodighed søge hjælp, forbøn og sparring – og sige fra, hvis du har brug for det. Det er ikke et udtryk for diskrimination fra nogens side – det er nærmere et udtryk for respekt.