Iraks kristne assyrere er truet af udslettelse

For et år siden levede der 2000 assyriske familier i Basra. I dag er der nogle få hundreder tilbage…
Iraks oprindelige befolkning og måske den første kristne nation i historien, assyrerne, er truet med udslettelse. De næste 12 måneder staves enten „fremtid“ eller „tragedie“. Med det budskab opvartede en assyrisk delegation og organisationen Human Right Without Frontiers (Menneskerettigheder uden grænser) for nylig Europaparlamentet i Bruxelles.

En islamisk stat?

Et resultat blev, at det finske parlamentsmedlem Eija-Riita Korhola lovede at arbejde for at EU engagerer sig for Iraks assyriske minoriteters friheder og rettigheder.
I juni overlader USA og koalitionen magten til en midlertidig irakisk regering, hvis fornemste opgave bliver at forberede valg.
For de kristne assyrere i landet er det altafgørende spørgsmål om den store muslimske majoritet, i demokratiets navn, vil fremstemme en ledelsesform på islamisk grundlag – uden garantier for den kristne minoritet.

Det Assyriske Storrige. Fra Wake Forest University „til brug for alle som vil lære noget“.

Massakre

Historiens stemme er dyster. Sidste gang Vestens magter, dengang med England i spidsen, skabte „et nyt Irak“, nemlig i 1932, kom det i løbet af et par år til et blodbad på assyrerne i den nordlige del af landet. Englænderne snarere støttede massakren end afledte den, som dengang blev udført af datidens islamister.
Den gang var assyrerne blevet „glemt“ på den engelske liste over irakiske folkeslag. Nu er assyrerne anerkendte som minoritet og har en repræsentant i koalitionsrådet. Men, hvad sker der, når USA trækker sig tilbage?

Kun få assyrere tilbage

– I Basra i det sydøstlige Irak er er den assyriske befolkning allerede blevet udslettet. For et år siden levede 2000 assyriske familier i byen – i dag er der mellem 100 og 200, fortæller Eden Naby, assyrisk kulturhistoriker i USA, som bla. sammen med Sargon Lazar Slewo, viceborgmester i Kirkuk i det nordlige Irak talte til Europaparlamentet.
I det kurdiske Nordirak er situationen også spændt. Eden Naby fortæller til Udfordringen, at journalisterne på radiostationen i Kirkuk har forladt deres arbejde, fordi de blev udsat for grov mobning. Bland andet blev de kvindelige assyriske medarbejdere kropsvisiteret af mandlige kurdiske vagter inden de fik lov til at komme ind på deres arbejdsplads! I teorien har assyrerne ret til at sende, i praksis er det umuligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Fra en fredsgudstjeneste et sted i Mellemøsten: iranere, tyrkere og amerikanere priser Gud i en armensk kirke (Foto: Tomas Dixon).

Tragedien truer

– Hvis vores rettigheder ikke bliver fastslået de nærmeste 12 måneder er tragedien uundgåelig. Da tvinges assyrerne til at forlade Irak, sagde Eden Naby.
Den assyriske delegation og Human Rights Without Frontiers krævede EU’s støtte til lige rettigheder for alle irakiske folkegrupper. Det handler ikke kun om de kristne assyrere, men også om andre minoriteter. Eden Naby fremførte et uventet krav:
– Den store gruppe af „kulturelle muslimer (altså de der ikke er religiøst aktive) har også brug for beskyttelse i det nye Irak – mod fanatisk sindede trosfæller.
Der er ca. en million assyrer tilbage i Irak, ud af 25 millioner indbyggere. Det er ca. en tredjedel af alle assyrere i verden. Siden det antikke verdensrige Assyrien faldt år 612 f. Kr., da hovedstaden Nineve (i dag: Mosul i Nordirak) blev erobret af babyloniere og mediere har assyrerne ofte måttet gennemgå svære lidelser, ikke mindst under 1900-tallet. Man har beregnet at to tredjedele af alle assyrere blev dræbt omkring første verdenskrig.