Ny hotline for søgende danskere

Snart kan åndelig vejledning fås over telefonen. Det vil Areopagos sørge for – og andre sjælesorgsinstitutioner og præster fra folke- og frikirker inviteres medHar du generelt ondt i sjælen? Er du begyndt at søge i det religiøse supermarked? Eller har du vovet dig for langt frem, så du måske trænger til åndsuddrivelse. Så er der snart en løsning på vej – også selv om du ikke har din gang i kirken. Den kirkelige organisation Areopagos har nemlig taget initiativ til sjælesorgstjeneste via telefonen.Der er et stadig større behov for sjælesorg i forbindelse med åndelige og eksistentielle kriser, mener folkene bag Areopagos. Det kan være en personlig brydningsfase, religiøse oplevelser eller måske ligefrem „ydre“ åndelige fænomener, såsom dæmonbesættelser, spøgelser m.v., der gør, at folk søger svar og har brug for at forstå det, de oplever, i et kristent lys.

Hotline til vagthavende præst

Hele efteråret 2003 har en arbejdsgruppe under Areopagos analyseret tidens behov og i foråret 2005 er organisationen klar med en række kurser, der skal uddanne både præster og lægfolk til at indgå i en telefonisk hotline efter svensk model.
Her har konceptet „jourhavande präst“ fået stor succes. Præster over hele Sverige melder sig til telefonisk sjælesorgstjeneste. Folk kan henvende sig til et fælles nummer, hvorfra de via et omstillingssystem sendes direkte videre til den vagthavende præst.
Hver præst har meldt sig til i et bestemt tidsrum og kan betjene de søgende fra deres egen præstegård.

Både for læg og lærd

Landssekretær Elizabeth Knox-Seith vurderer, at en sjælesorgshotline kan være på plads i efteråret 2005 – men alt afhænger af kirkens respons.
– Vi inviterer præster og lægfolk fra både folke- og frikirker, fortæller hun.
– Vi ser også gerne hele menigheder melde sig på, menigheder som vil tage dette med sjælesorg til åndeligt søgende på sig.
Hun tror, det at telefonvagterne kan arbejde hjemmefra, gør det lettere at få telefontiden dækket ind af kvalificerede frivillige.
– Det kræver naturligvis uddannelse. Derfor tilbyder vi uddannelse på to niveauer, en til lægfolk og en til præster.
– Kurserne er i første omgang tilrettelagt i samarbejde med Institut for Sjælesorg og Diakoni i Dianalund, men vi arbejder på at få etableret samarbejde med de øvrige undervisningsinstitutioner på området, siger Elizabeth Knox-Seith.
– Det er vigtigt, at alt er på plads, inden en telefontjeneste lanceres. Derfor afhænger tidsplanen af, at tilstrækkeligt mange kvalificerede tilmelder sig.

Står ikke alene

Og kobler man sig på, bliver man ikke ladt i stikken med de mange problemer. Der bliver oprettet lokale netværk, hvor de involverede kan få læsset af og trække på ekspertise udefra:
– Det er vigtigt, at ressourcepersonerne først og fremmest kobler sig på dem, de i forvejen har tillid til. Samtidig vil vi så tilbyde „supervisorer for supervisorer“, så at sige, dog uden at det bliver tungt og centralstyret.
Der skal dog ansættes en koordinator, der dels skal rekruttere kvalificerede ressourcepersoner, dels lave vagtplaner og samtidig stå for at reklamere for telefontjenesten i massemedierne.
Journalist Inger Dahl har fået et stipendiat af Areopagos for at yderligere præcisere tidens behov for at kunne målrette kurserne. Interesserede ressourcepersoner er meget velkomne til at kontakte Areopagos.