Evangeliet forkyndt på New Age arrangement

I Mesterens Lys prægede Holistisk SommerfestivalFor 10. gang afholdtes Holistisk Sommerfestival på Sankt Helene Centret i Tisvilde, Nordsjælland, i en lille uge efter Sankt Hans. Omkring 350 personer deltog i et eller flere af festivalens arrangementer, og hver dag deltog ca. 200 personer i workshops formiddag og eftermiddag. I Mesterens Lys stod for en heldags workshop ved Lars Neve og undertgenede med 19 deltagere, og sidstnævnte ledte derudover to morgenmeditationer med omkring 60 deltagere hver af dagene.
Mange deltagere i meditationerne oplevede en direkte berøring af Gud, f.eks. at blive holdt i Guds favn, at se Jesus og at finde lægedom for indre smerte. Flere gav udtryk for taknemmelighed over at møde kirken gang på gang til dette såvel som til andre alternative arrangementer.
En stor del af deltagerne i I Mesterens Lys’ workshop kom, fordi de havde mødt IML på Krop Sind Ånd messerne og havde fået forbøn dér. En del af deltagerne i workshoppen oplevede, at gamle sår fra tidligere møder med kirken og kristne projiceredes over på IML-underviserne, men at det betød lægedom og forsoning med fortiden at få lejlighed til at udtale smerten, vreden og såretheden og derefter i gruppen at gå ind i bøn om Jesu lægende lys og om Helligånden. Deltagerne oplevede det som en manifestation af at være indføjede og forenede i Kristi legeme.

Naturlig magi

IMLs workshop var ellers et eksperiment, som handlede om at stille sig til rådighed for en helende tjeneste i forhold til jorden og alt, hvad der lever på jorden, og for menneskeheden. Workshoppens overskrift kaldte dette for naturlig magi, d.v.s. at finde den indre hemmelighed i skaberværket, det, som holder alle ting sammen, og uden hvilket skabningen falder fra hinanden.
Denne hemmelighed er den kærlighed, hvormed Gud skabte verden, en kærlighed som finder sit udtryk i Guds skabende Ord og Ånd. Denne kærlighed er en lov, som er nedlagt i skaberværket som en genspejling af Guds skabelses intention. Nadveren og forbønnen for verden er de stærkeste udtryk for denne magi.
Efter at have delt tanker om dette med hinanden om formiddagen gik gruppen ud i Tisvilde for at holde en forbøns- og nadvertjeneste i skoven. Ud over brød og vin bragtes symboler for de fire elementer frem til det alter, som blev indrettet: en sten for jordens element, en flaske kildevand for vandets element, et lys for ildens element, nogle fjer for luftens element.
Da deltagerne modtog brødet og vinen, som nu var Jesu Kristi legeme og blod, blev det et udtryk for hele skaberværkets forløsning: „Og når alt er blevet ham (Kristus) underlagt, da skal også Sønnen selv underlægge sig ham, der har underlagt ham alt, for at Gud kan være alt i alle.“(1 Kor. 18,28).
Vi bliver i nadveren ét legeme med Kristus som hoved, og ved os gennem forbønnen og ved vort skabte fællesskab med alt, hvad der lever på jorden, bliver den skabte natur medinddraget i vor relation til Gud, så at den gennem os kan prise Skaberen, sådan som bl.a. også Davids salmer udtrykker det.

Brug for flere

I Mesterens Lys har nu i 9 år forsøgt at bygge bro mellem kirken og den nye åndelighed og oplever mere og mere at være et redskab til at opbygge discipelrelationer til Jesus og selv at være et discipelfællesskab midt i de nye åndelige miljøer.
Der er så mange muligheder for at udvide arbejdet, så det er svært at følge med, hvis ikke der bliver flere forbedere for arbejdet, flere medarbejdere og flere, som støtter arbejdet økonomisk.