Taler Gud gennem drømme?

John Paul Jackson mener, at vi kan tolke vore drømme ved hjælp af bibelske principperDu kan lære at forstå dine drømme. Ikke ved hjælp af Freuds og Carl Jungs metoder, men gennem den gamle hebraiske metode…
At Gud taler gennem drømme, kender de fleste af os vel til fra Bibelen og fra vores eget liv.
Hver jul hører vi historien om Josef, der havde så stor en tro, at han udelukkende på grund af en drøm tog hele familien med sig og flyttede til Egypten for at undgå Herodes’ onde hensigter.
Vi husker også historien om Josef i Gamle Testamente, som fordi han fortalte en drøm, han havde haft om sig selv og sine elleve brødre, blev solgt af brødrene til handelsmænd. Han blev ført til Egypten, hvor han senere var stærkt medvirkende til at redde sit folk under den hærgende hungersnød.
Selv mennesker, der ikke tilbad Bibelens Gud, oplevede, at han talte til dem i drømme. Eksempler på dette er Abimelek i 1 Mos 20 og Nebukadnesar i Dan 4.
Så drømme spillede en afgørende rolle, når det gjaldt Guds indgriben i menneskers liv.

Kirkefædrene lagde vægt på drømme

Selv de gamle kirkefædre lagde stor vægt på, hvordan Gud taler til os i drømme:
Polykarp (60-155), der var apostelen Johannes’ discipel, drømte, at han skulle blive dræbt i Rom, hvilket også skete.
Tertullian (160-225) skrev, at de fleste får deres kundskab om Gud gennem drømme. Han inddelte drømmene i tre forskellige kategorier: De dæmonisk inspirerede, de, som sjælen skaber, og de hellige og rene, der er fra Gud.
Dionysios af Alexandria (død ca. 264) sagde, at han fik styrke af drømmesyner fra Gud, og at „Hans Ord kom til mig“ med udtrykkelige direktiver om, hvilke beslutninger han skulle tage.
Augustin (354-430) beskrev flere drømme i sine skrifter og deklarerede, at det er en vigtig måde, Gud taler til os på.
Både Origenes (185-254) og Thomas Aquinas (1225-1254) talte om drømmenes betydning, og Hieronymus (347-420) blev omvendt til Gud gennem en drøm.
I dag bliver mange muslimer i Asien og Afrika omvendt til tro på Jesus Kristus gennem drømme, de har haft, hvor Jesus selv viser sig for dem.

Drømme er mere end kemiske processer

Vi har reduceret vores syn på drømme til, at vi ser dem som kemiske processer i hjernen eller ser dem gennem Freuds eller Jungs øjne som udtryk for mere dybtliggende processer i vores indre af f.eks. seksuel art. Men er dette virkelig alt?
John Paul Jackson, en cool 52-årig forretningsmand fra Texas siger noget andet. Han er overbevist om, at Gud selv stadig taler til os mennesker gennem bl.a. drømme, og at vi kan få gaven fra Gud, som Daniel i Gamle Testamente, til at forstå, hvad de betyder.
Lige siden barndommen har John Paul Jackson haft et rigt drømmeliv. Han kan huske, hvordan han allerede i 5-årsalderen drømte om ting, der skulle ske med naboen, og som indtraf nogle dage senere i deres familie. Men hans forældre sagde til ham, at han havde en livlig fantasi, og at det bare var en drøm.
John Paul oplevede også, at Gud selv i drømmen fortalte ham, hvad drømmen, han lige havde haft, betød. Så ud fra det begyndte han lære sig: Ok, det der betyder det her, og dette betyder det. – Når jeg ser tilbage, indser jeg, at Gud trænede mig allerede som ung, siger John Paul Jackson. Og drømmene fortsatte med at komme i en støt strøm, selv i hans voksne liv.

Bibelsk drømmetydning

En dag lagde John Paul mærke til, at hvis man anvender Freuds og Jungs tolkningsteorier på de drømme, der omtales i Bibelen, så betyder drømmen ikke det samme som det, Bibelens Gud siger, den betyder. Så det gik op for John Paul, at når der undervises i drømmetolkningsmetoder, som ikke giver det samme svar, som Gud gør i Bibelen, så er der brug for en anden metode til at tyde sin drøm på.
På den tid kom en præst fra England til Kansas City for at få en drøm tolket af John Paul.
– Jeg fortalte ham, at jeg ikke havde nogen tolkningsproces, men at jeg bare vidste, hvad der var Guds budskab i drømmen.
– Det var ærgerligt, svarede præsten, så kommer din gave til at dø med dig. Hvis du ikke forstår, hvordan den fungerer, så kan du heller ikke multiplicere den ved at lære andre den.
Efter dette besluttede John Paul sig for, at han ville lære, hvordan tolkningsprocesserne fungerede. Han bad: – Gud, jeg ved, at dette er fra dig, så lær mig, hvilke metoder du giver mig for at kunne tolke drømmene.
– Så fik han mig til at sætte farten ned, og jeg begyndte at se „ok, sådan gjorde jeg.“ Siden viste han mig en anden proces og en til, og på den måde blev der efterhånden opbygget en del kundskab.

Undervisning i bibelsk drømmetydning

I dag har John Paul startet Streams Ministries med base i New Hampshire, USA, der bl.a. har træningsskolen Institute for Spiritual Development med flere ansatte lærere, der underviser folk i at høre, hvad Gud siger og i at kunne tolke drømme og syner. Mere end 6.000 mennesker har gennemgået kurserne, der normalt tager et par dage, og det strømmer til med flere interesserede.
– Det er en skole, der lærer mennesker, hvad Helligånden gør, hvad Helligåndens gaver indebærer og om, hvordan man kan blive brugt i en lokal menighed til at styrke denne.
– I vores kultur springer vi over det, vi ikke forstår. Hos hebræerne anvendte Gud drømme for at forvandle liv, siger Earnie Freeman, rektor for Streams Minstries institut for åndelig udvikling.
Hvor store er chancerne for, at en normal person uden den særlige gave, som du har, kan lære at tolke sine drømme, John Paul? – Jeg tror, chancerne er gode. Jeg siger ikke, at hver person kommer til at forstå alle drømme. Daniel havde den gave, siger skriften, og også Josef og Asaf. Men jeg tror, at vi kan forstå langt de fleste af vore drømme og endda de fleste af andres drømme. Så sandsynligvis 90 pct. af vore egne drømme og 60-70 pct. af andres drømme.

John Paul Jackson har været præst i bl.a Vineyard Christian Fellowship i Anaheim, Californien og i Metro Christian Fellowship i Kansas City.
I 1993 startede John Paul Streams Ministries International, hvis formål er at opmuntre, motivere og udruste kristne til at vandre i større modenhed, visdom, karakter og hellighed.
John Paul rejser selv rundt i verden og underviser om „at høre Gud“, om drømme og syner og om det overnaturlige.
Streams Ministries International tibyder flere kurser om bibelsk drømmetydning, også i Europa.