Ingen snyd med EU-penge

Indtil nu er der ikke fundet beviser på, at EU’s støtte til det palæstinensiske selvstyre (PA) er blevet brugt til at finansiere illegale aktiviteter – inklusive terrorisme.
Det oplyser Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig i en pressemeddelelse den 10. august.
Siden februar 2003 har antisvindelkontoret beskæftiget sig med EU-støtten til palæstinenserne efter oplysninger fra to forskellige kilder om, at den ikke-øremærkede direkte EU-støtte til PA gik til at finansiere terrorisme. Kontoret har indsamlet, analyseret og sammenlignet informationer fra en række forskellige kilder som Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, repræsentanter fra de tredje lande i Mellemøsten, private firmaer og flere EU-landes efterretningstjenester.
Udtalelsen er ikke den endelige afgørelse, idet undersøgelserne stadig foregår, og antisvindelkontoret kan endnu ikke udtale sig om, hvad det endelige udfald af undersøgelsen bliver.
EU støtter i alt PA med knap 1,9 mia. kroner årligt, og Kommissionen har netop bevilliget endnu 1,35 mio. pund til genopbygning af ødelagte huse i Rafah i den sydlige del af Gaza-striben. Her mistede omkring 10.000 personer deres hjem under de israelske bombardementer i maj og juni.
– jeli