50 grunde til at Kristus måtte dø

Har man set filmen „The Passion“ undrer man sig måske over, hvorfor Jesus måtte lide og dø.
John Piper, som har skrevet flere bestsellere og prisbelønnede bøger, har i kort form givet 50 bibelske forklaringer. Hver forklaringen fylder en side eller to, så man kan anvende bogen som daglig meditation i 50 dage. Her er de 50 grunde, som nok kan give én lyst til at studere sagen nærmere.
Henri.

1 For at tage Guds vrede på sig
2 For at gøre sin Himmelske Faders vilje
3 For at lære lydighed og blive fuldkommengjort
4 For at opnå sin egen opstandelse fra de døde
5 For at vise syndere Guds rige kærlighed og nåde
6 For at vise os sin egen kærlighed
7 For at ophæve Lovens retmæssige krav mod os
8 For at være løsesum for mange
9 For at vore synder kan tilgives os
10 For at lægge grunden til vores retfærdiggørelse
11 For at fuldende den lydighed, som vi retfærdiggøres ved
12 For at dommen må eftergives os
13 For at ophæve omskærelse og alle ritualer som grundlaget for frelse
14 For at bringe os til tro og holde os i troen
15 For at gøre os hellige, rene og fuldkomne
16 For at give os en ren samvittighed
17 For at kunne give os alt, hvad der er godt for os
18 For at helbrede vore moralske og fysiske sygdomme
19 For at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv
20 For at frelse os fra den nuværende onde verden
21 For at forlige os med Gud
22 For at føre os til Gud
23 For at vi skal tilhøre ham
24 For at give os frimodighed til at gå ind i helligdommen
25 For at blive det sted, hvor vi kan møde Gud
26 For at ophæve Det Gamle Testamentes præsteskab
27 For at blive en medfølende og barmhjertig præst
28 For at udfri os fra det tomme liv, vi har arvet fra vore forfædre
29 For at løse os fra vore synders slaveri
30 For at vi kan dø fra synden og leve for retfærdigheden
31 For at vi kan dø fra loven og bære frugt for Gud
32 For at vi kan leve for Kristus og ikke for os selv
33 For at vores stolthed må have hans kors som eneste årsag
34 For at vi kan leve i ham ved tro
35 For at give ægteskabet sin dybeste mening
36 For at skabe et folk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger
37 For at kalde os til at følge hans eksempel i ydmyghed og kærlighed
38 For at oprette en skare af korsfæstede efterfølgere
39 For at befri os fra dødsangstens trældom
40 For at vi kan være hos ham straks efter døden
41 For at sikre os opstandelse fra de døde
42 For at afvæbne magerne og myndighederne
43 For at udløse Guds kraft gen- nem Evangeliet
44 For at udrydde fjendskab
mellem racer
45 For at løskøbe mennesker
af alle folk og folkeslag
46 For at samle alle sine får fra
hele verden
47 For at redde os fra den
endelige dom
48 For at vinde glæden – for os
49 For at han kan krones med
herlighed og ære
50 For at vise, at det største
onde vil Gud vende til det gode

John Piper: The Passion of Jesus Christ – 50 grunde til at Jesus måtte dø.
123 s. Scandinavia. 149 kr.