Alle anker i Knutby

Både anklager og forsvarer har anket den dom, som byretten i Uppsala nåede frem til i den såkaldte Knutbysag den 31. juli i år. Dengang blev den 33-årige præst fra den lokale pinsekirke, Helge Fossmo, idømt livsvarigt fængsel for at have anstiftet mord på sin kone og mordforsøg på sin nabo.
Præsteparrets barnepige, som var den, der udførte selve mordet og mordforsøget, blev idømt retspsykiatrisk forvaring på ubestemt tid.
Mens Helge Fossmo har anket dommen til frifindelse, så har anklagemyndigheden derimod krævet, at Fossmo også bliver dømt for mordet på sin første kone, der døde i 1999.
Anklagemyndigheden kræver i forbindelse med anken også, at barnepigen bliver dømt for mord på præstens anden kone.
Sagen skal for hovedretten i Svea den 24. september.
– jeli