Frivilligt arbejde skal ikke straffes

I Danmark har vi god grund til at glæde os over den store indsats, som mange borgere lægger i frivilligt socialt arbejde. Desværre ser vi også, hvordan stive og firkantede regler er med til at bremse omfanget. I nogle tilfælde må folk stoppe med at udføre frivilligt arbejde, når de går på efterløn eller bliver arbejdsløse, fordi de bliver trukket i deres offentlige ydelser, hvis de arbejder frivilligt i mere end fire timer om ugen. Det er helt urimeligt, at vi på den måde straffer borgere, der frivilligt og gratis ønsker at udføre et stykke arbejde for deres medmennesker. På længere sigt er disse regler med til at hindre det frivillige sociale arbejde, og derfor må vi have ændret loven. Tidligere har der ikke været flertal i folketinget for en lovændring, men jeg nævnte det igen, da jeg først på ugen deltog i Socialpolitisk Årsmøde 2004 i Kolding, hvor emnet netop var de frivillige og fremtiden.
Et første skridt på vejen kunne være det cirkulære, som socialministeriet er på vej med. Ifølge forlydender skulle dette cirkulære løse op for de nuværende hindringer. Kristendemokraterne vil dog følge det nøje og kræve yderligere tiltag, hvis ikke det virker efter hensigten.
Af MF Tove Videbæk (KD)
Formand for Folketingets Socialudvalg,
Birkebæk 10
7330 Brande