Sådan kan en døende præst bede Gud om at være nær

Vær du mig nær er en salme, der er kendt i det meste af verden. Ikke uden grund: Den er en bøn fuld af trøst og forvisning om sejr over døden.Salmens forfatter, præsten H.F. Lyte, var også syg til døden af tuberkulose, da han skrev den. Den 5. september 1847 holder han sin afskedsprædiken; han ved, at han ikke har langt igen. I prædikenen siger han bl.a. til sin menighed, at han håber, at han kan få dem til at forberede sig på den alvorlige stund, der kommer til os alle, ved i rette tid at blive fortrolig med og afhængig af [betydningen af] Kristi død.

Bliv hos mig

At Lyte selv var beredt og klar, fremgår tydeligt af salmen Abide with me (Vær du mig nær), som han så skrev samme dag – inspireret af beretningen om Emmaus-vandrerne og deres bøn til den opstandne Kristus: „Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld“ (Luk 24,29). To måneder efter døde Lyte.

Aftentid…

Nogle år senere blev musikudgiveren, komponisten, organisten og kirkekorlederen W.H. Monk opmærksom på den. En aften i 1861, i en periode med dyb personlig sorg, sad han og hans kone som så ofte før og nød en meget smuk solnedgang. Umiddelbart efter og efter sigende på mindre end en halv time skrev Monk melodien, som han kaldte Even-tide.
NJV

Faire is the Heaven
– Hymner og anthems
63 min.