Tre nyvalgte og ny formand

Sudanmissionen skiftede tre mand ud i bestyrelsen – og fik en ny kvindelig formandProvst Vagn Ove Høgild sagde det rent ud: Han kunne ikke overkomme at være både provst og formand for et missionsselskab. Derfor trak han sig ved dette årsmøde i Sudanmissionen.
Også to andre bestyrelses-medlemmer forlod ledelsen, nemlig læge Børge Movild og jordemoder Alice Møberg.
Til de tre ledige poster var opstillet fem kandidater, og stemmerne betød, at tre tidligere missionærer kom ind, nemlig sognepræsterne Ole Steen Hansen, Åbybro, og Thomas Hansen, Korsør, samt direktør Gert S. Lausten, Kibæk.
Den ny bestyrelse valgte som ny formand Ruth Jeppesen (se portræt side 2) og som næstformand Knud Helge Nørgaard.

God økonomi

Det engang så store missionsselskab har nu kun få missionærer ude, men ifølge generalsekretær Jens Møller Pedersen kommer der flere personlige gaver ind end tidligere.
Når missionen i 2003 måtte gå et par millioner ned i indtægter, skyldtes det især, at kontoen med testamentariske gaver var næsten opbrugt.
Og i 2003 nåede man trods alt op på 14,8 mio. kr., som var 2 mio. over budgettet. Så økonomien er ikke dårlig.
Også genbrugsbutikkerne gav mere i 2003, nemlig 5,5 mio. i forhold til 4,5 mio. kr. året før.
Men genbrugsfolkene er ligesom en del missionsvenner i øvrigt ikke helt tilfredse med fordelingen af penge, der bruges herhjemme i forhold til dem, der sendes til Afrika.
På vegne af de sjællandske genbrugsformænd udtrykte Ellen Hansen, Korsør, på repræsentantskabsmødet bekymring for genbrugs-opbakningen, hvis pengene ikke først og fremmest gik til Afrika.

Fire volontører fortalte med sang og indslag om at arbejde for Sudanmissionen i Afrika

Ifølge generalsekretæren gik 58,9 pct. i 2003 til Afrika, mens resten, 41,1 pct., blev anvendt herhjemme. I 2002 var hjemmeandelen 36,6, året før kun 35,1. Og tidligere har den ligget endnu lavere.
– Hvis man vil have, at Afrika-delen skal blive større, så skal man bare give noget mere, så retter balancen sig igen op, svarede generalsekretæren, der henviste til de svigtende testamentariske gaver.
– Men efter et dyk på den konto er vi nu oppe over 3 mio., beroligede han.

Mange afrikanske
medarbejdere

Missionssekretær Aage Ernstsen beklagede det svindende antal missionærer, men henviste til, at man alene i Cameroun understøtter næsten hundrede afrikanske missionærer. Og bestyrelsesmedlem Erik Oehlensläger orienterede om den nye vision, der går ud på at sende indfødte missionærer nordpå i det muslimske Afrika -især i Mali.
Fra Mali deltog to afrikanske missionærer, Maryama (billedet) og Shaaibu Idris, i årsmødet. Vi bringer senere et interview med parret om at arbejde som afrikanske missionærer i et fremmed land.
Henri