Enigt kirkemøde lægger pres på minister og folketing

Om kort tid vil kirkeminister Tove Fergo motage et krav fra Folkekirken om, at der skal nedsættes en kommission til at undersøge kirkens styreform samt grænsefladerne mellem kirke og stat.Et stort set enigt fremmøde af repræsentanter for biskopper, præster, kirkefunktionærer, kirkelige organisationer og menighedsrådsmedlemmer besluttede dermed i weekenden at lægge pres på kirkeministeren og Folketinget.
Foruden kommissionen skal der nedsættes et rådgivende udvalg, som blandt andet skal se på folkekirkens økonomi og finde ud af, hvordan kirken fremover får mere indflydelse på, hvordan en del af pengene fra kirkeskatten skal fordeles.
Kirkeminister Tove Fergo deltog ikke selv i mødet, men har tidligere afvist at nedsætte en kommission. Overfor Kristeligt Dagblad ønsker hun ikke at kommentere på kravet, før om en uge, når høringssvarene på kirkeministerens eget debatoplæg „En folkekirke – men tæt på“ ligger klar.
I debatoplægget foreslår Tove Fergo selv at demokratisere den såkaldte fællesfond og nedsætte en budgetfølgegruppe.
– ole