Udvalg skal se på homovielser

Det lykkedes ikke de danske biskopper at blive enige om en fællesudtalelse i spørgsmålet om kirkelig vielse eller velsignelse af homoseksuelle par.Selv om biskopperne i sidste uge forlængede deres møde med en ekstra dag for at behandle spørgsmålet ekstra grundigt, var det umuligt at finde fælles fodslag.
I stedet har biskopperne nedsat et udvalg, som skal arbejde videre med sagen frem til nytår.
– ole