En smagsprøve på økologisk teologi

Økologisk teologi har rødder i klimaforandringer og klimakrise. Det er emnet for den amerikanske teolog og forfatter Sallie McFagues bog om klimateologi med centrum i Kristus og visionen om, at vi skal blive ”venner med naturen”.

Udgangspunkt er ”kenosis”, udledt af Filipperbrevet 2:5-8 og defineret som ”historien om den selvopofrende kærlighed”. Men det fremmer forståelsen af bogen også at google ”kenotisk teologi” ifølge andre kilder samt de græsk afledte ord kenose/kenosis for at få en mere nuanceret forståelse af emnet.

Forordet af professor i systematisk teologi Niels Henrik Gregersen belyser fint, hvad McFague står for, men uden at pege på de betænkelige dele af McFagues teologi. At knytte naturvidenskab sammen med teologi for at få større indsigt kan lyde rigtigt, men ikke når det tager overhånd. Meget lyder smukt, men forekommer besnærende, og spørgsmålet er, om det indebærer en subtil udvandet kristendom med et skævt billede af den treenige Gud, Skaberen af himmel og jord i relation til mennesker og verden/naturen.

Nye teologiske tanker

McFague har fokus på at sammenknytte ”Kenosis Kristus og klimakrisen” i en ny kristologi. Men en google-søgning viser, at mange teologer kalder det kenotiske og kenotikere for kættere, da det nedtoner Jesu guddommelighed. I en tid, hvor klimaforandringer og klima-angst optager mange, er det dog naturligt at se på, hvad nogle teologer har gang i, og hvad der ligger bag de teologiske, intellektuelle og filosofiske fremmedord.

Det er komplekse tanker, men fint oversat fra den engelske udgave ”A New Climate for Christology”. Selv om McFagues hensigt med at udvikle en ny kenotisk forståelse kan syne rigtig, rummer bogen problematiske tanker, smukt pakket ind. McFague erkender, at hun ikke har skrevet systematisk, for det er svært stof, men snarere som summen af et livsværk under svær sygdom; bogen er udgivet efter hendes død.

Hun har mange læsere i USA og er kendt for sit nybrud i klimateologi, også som økofeminist og fortaler for befrielsesteologi fx i sin bog ”Life Abundant…”.

Klimateologi og post- moderne filosofi

McFague skriver meget, som lyder rigtigt, at Jesus og menneskene hører sammen i en relation – menneskene er afhængige af Jesus, som gav sig selv for os og gav afkald på sin guddommelighed, vi er en del af et sammenhængende system, noget større. Næstekærligheden gælder ikke kun næsten, men også naturen. Også hvedekornets teologi, at verden hænger sammen med os mennesker og Jesus; vi er en del af det store kosmos, noget må dø, for at fødes igen – en kosmisk fornyelse finder løbende sted, hvilket kalder på selvopofrelse til fordel for andre.

Det formindsker dog indirekte Jesu guddommelighed og transcendens. McFague skriver, at det ikke er nok for nutidens mennesker med Jesu offer og soning, da det ikke tilfredsstiller den postmoderne verden, og den traditionelle kristne teologi må derfor udvides med naturvidenskab og postmoderne tænkning, jf især kap. 5 og efterskrift! Det er problematisk, for den Almægtige Gud, Jesu Far, har netop skabt verden og formanet menneskeheden i både GT (Skabelsen) og NT om at leve i tråd med naturen ud fra Guds bibelske love.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gudsbilledet i klimateologi

McFague fremhæver fx buddhisme og indianernes naturreligion; det minder om panteisme. Hun pointerer, at Jesus, Gud og menneskene skal ses i en større helhed. Ikke nok med det, men hun ser mennesker og den Almægtige Gud som to magter, der kæmper om magten – uden hensyn til verden. Hun tager et opgør med individualisme og fremhæver det positive i østlig tankegang både kristen samt andre filosofier og religioner. Spørgsmålet er, om hendes teologiske og filosofiske argumenter holder vand. Her er stof til seriøs teologisk granskning, hvor man ikke sluger det hele råt.

Bogen er en udfordrende indføring i klimateologi med faldgruber; det kan uforvarende føre læseren ind i akademisk formulerede panteistiske tanker præget af østerlandsk tænkning både kirkeligt og uden for kristent regi. Alternativt kan jeg som anmelder anbefale ”Kingdom Ethics – Following Jesus in Contemporary Context” af Glen H. Stassen & David P. Gushee, 1. udg. el. 2.udg. 2017. Et fint værk om etik med et kapitel om ”Creation Care”, hvor den Treenige Skaber Gud er i centrum af hele kosmos.

Sallie McFague:
Hengivelsens Teologi
158 sider. 250 kr.
Forlaget Boedal


Artiklen fortsætter efter annoncen: