På tur med Noa i Metodistkirken

Børnene fra metodistkirken i Vejle ser frem til en spændende sejltur med Noa i arkenVEJLE – Når man træder ind i Legestuen Myretuens lokale i Vejle, bliver man mødt af en kæmpeudgave af Noas ark på endevæggen.

Både forældre og børn har arbejdet hårdt for at få den store ark klar til familiedagen

Den sidste måneds tid har aktiviteterne med Noas ark været et fælles projekt for børnearbejdet i Metodistkirken, Legestuen Myretuen, den musikalske legestue Mulerne og Børnekirken, som sammen har arbejdet frem mod en familiedag med temaet „På tur med Noa.“
Sammen har børn og forældre i Myretuen været i gang med „byggeriet“, og efterhånden er også dyrene kommet med i arken. Som det sidste gik Noa og hans familie ombord, og døren blev forsvarligt lukket. Alle dyr og mennesker i båden var parate til den lange sejltur, som Gud sendte dem ud på.
Fru Noa serverer
Søndag den 24. oktober afsluttes projektet med med den store familiedag.
Dagen begynder med en festgudstjeneste, der er tilrettelagt på børnenes præmisser.
Kirkerummet, som Børnekirken har været med til at udsmykke, bærer præg af beretningen om Noas ark. Mulerne fra Musikalsk legestue medvirker ved gudstjenesten og synger om Noa.
– I det hele taget bliver der masser af sang og musik, liv og glade dage, fortæller Myretuens leder Inge Bhutho Kristensen, som vil holde en miniprædiken for børnene.
Efter gudstjenesten indbyder “fru Noa“ alle til fællesspisning og fejring af den vellykkede stranding med Noas Ark.
Alle er velkomne til at tage med på turen og deltage i familiedagen.
– ole