Hvem skabte jorden for os

Jesus Kristus skabte denne verden og alt i den. Han skabte ligeledes mange andre verdener. Det gjorde han gennem præstedømmets magt, under vor Himmelske Faders vejledning. (se Hebr. 1:1-2).

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive