Hjælp til alkoholikere

Alkoholikere er ikke længere tvunget til at stå på venteliste i flere måneder for at få hjælp til behandling. Fremover kan vi garantere alle alkoholikere, som er motiverede for at gå i behandling, hjælp inden for 14 dage. Med indførelsen af behandlingsgaranti har vi taget et vigtigt skridt i arbejdet for at bryde med alkohol som tabu i Danmark. Alkoholmisbrug fører til tragedier for enkeltpersoner såvel som for samfundet. Det gælder ikke mindst for de børn, hvis barndom påvirkes voldsomt af, at enten den ene eller begge forældre er alkoholikere. For deres skyld og for alkoholikernes skyld skal vi som politikere sikre, at alle, som ønsker at komme i behandling, får muligheden. Det er noget, Kristendemokraterne har arbejdet for i mange år, og derfor glæder det mig også, at Folketinget i sidste uge vedtog forslaget om behandlingsgaranti for alkoholikere. Forslaget er en del af den aftale om fordelingen af satspuljemidlerne, som Kristendemokraterne var med til at indgå med regeringen for nylig.

Af formand for Folketingets socialudvalg
Tove Videbæk (KD)