Kirkeminister Tove Fergo:
– Uddrivelsesritual er ugyldigt

Folkekirken har intet gyldigt ritual for dæmonuddrivelse. Det fastslår kirkeminister Tove Fergo i et svar til Kristendemokraternes Jann Sjursen.

Kirkeminister Tove Fergo har sat sig selv på plads, når hun først udtaler sig som præst og derefter ikke vil udtale sig som minister, mener Jann Sjursen

Sjursen stillede for nyligt spørgsmål til ministeren, om hun kunne bekræte, at der fandtes et ritual.
Spørgsmålet udspringer af debatten om præster, der foretager dæmonuddrivelser. Her har flere præster nævnt, at de følger et gammelt uddrivelsesritual fra 1685.
Men det er ikke noget ritual, kun en vejledning, fastholder ministeren.
– Vejledningen i artikel 3 er formentlig gået af brug i løbet af 1700-årene (Oplysningstiden) og må derfor antages at være bortfaldet på grund af lang tids ikke-brug, hedder det i svaret.
Kirkeministeren nævner desuden en udtalelse fra 1600-tallet af biskop Hans Baggers i udkastet til Kirkeritualet: „At præsten skal ikke bruge nogen slags besværgelser mod Satan for at drive ham ud af den besatte, efter vi ingenlunde nu omstunder kan tilegne os saadan bydende Magt over ham.“
Jann Sjursen bad desuden kirkeministeren svare på, om det er i orden, at præster foretager uddrivelser.
Det har Tove Fergo tidligere svaret „nej“ til. Men det var som præst, ikke som kirkeminister, fastholder hun.
Som kirkeminister ønsker hun ikke at forholde sig til spørgsmålet. Det er en sag for biskopperne, mener hun.

Sætter sig selv på plads

Med det svar, mener Jann Sjursen, at kirkeministeren har sat sig selv på plads.
– Tove Fergo var for langt fremme, da hun direkte advarede præster mod at uddrive onde ånder. Det er ikke hendes bord, uanset at ministeren tilkendegav, at hun udtalte sig som privatperson og præst, siger Sjursen i en presse-meddelelse.
– Det går ikke, at Tove Fergo i sådanne teologiske spørgsmål blander sig. Hun må gøre op med sig selv, om hun vil være præst eller minister, siger han.
Han finder det i øvrigt overraskende, at i det omfang præster foretager udddrivelser af dæmoner, sker det ikke i henhold til et autoriseret ritual, som det fremgår af ministerens svar.
– ole